Inne

 Almanach Gdyńskie Spotkanie ze Słowem. Sympozjum UPPL w Gdyni, 2-4.10.2020 r.

almanach Gdynia_popr

Almanach Toruńskie Spotkanie ze Słowem. Sympozjum UPPL w Toruniu, 21-23.09. 2018 r.

Almanach_A5

Antologie Konkursu Poetycko-Prozatorskiego Puls Słowa

antologia 2012_int

antologia 2013_inter

antologia 2014_int

antologia 2016_int

antologia 2017

antologia 2019

2020

“Anioły mrużą oczy” – Antologia Nagrodzonych w XI ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorskim dla lekarzy i lekarzy dentystów PULS SŁOWA.
Współwydawcy: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, ZLP Oddział Warszawa, , Naczelna Izba Lekarska,Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, SZPZLO Warszawa Praga-Północ.
Redakcja: Maria Żywicka-Luckner

antologia_int

2021

“Niezwyczajna codzienność”Antologia Nagrodzonych w XII ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorskim dla lekarzy i lekarzy dentystów PULS SŁOWA.
Współwydawcy: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, ZLP Oddział Warszawa, Naczelna Izba Lekarska,Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, , SZPZLO Warszawa Praga-Północ.
Redakcja: Maria Żywicka-Luckner

antologia Puls Slowa 2021

2022

“Odpominanie”- Antologia Nagrodzonych w XIII ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorskim dla lekarzy i lekarzy dentystów PULS SŁOWA.
Współwydawcy: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, ZLP Oddział Warszawa, Naczelna Izba Lekarska,Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, , SZPZLO Warszawa Praga-Północ.
Redakcja: Maria Żywicka-Luckner

antologia