Kontakt

Zarząd Główny UPPL

 

Siedziba: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, 31-123 Kraków,

ul. Krupnicza 11A   tel. 12 619-17-20, fax 12 4225755

Konto: Bank ALIOR w Krakowie nr 71 2490 0005 0000 4530 3470 2300

Roczna składka członkowska 120 zł. płatna do 31. marca !!!

KRS 0000134848     REGON 471395189   NIP 725-13-52-562

e-mail: whladki@interia.pl