Biblioteka UPPL

W dniu 17.12.2016 roku, uchwałą Zarządu Głównego Unii polskich Pisarzy Lekarzy podjęto decyzję o utworzeniu w siedzibie ZG w Krakowie Biblioteki Unii Polskich Pisarzy. Ustalono, że opiekunem-kustoszem biblioteki będzie obecny prezes UPPL – Waldemar Hładki.

Mając w zamyśle wypełnienie tego zadania dokonałem zakupu przeszklonych, zamykanych mebli bibliotecznych, które posłużyły do przechowywania już istniejącego skromnego księgozbioru, który początkowo stanowiły głównie książki odzyskane z Biblioteki Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie zostały złożone przez poprzednie władze UPPL i włączone do tamtejszych zasobów bibliotecznych. Po rocznych staraniach udało mi się odzyskać około sto dwadzieścia książek, które dały początek naszej bibliotece. Na przestrzeni ostatnich lat zająłem się poszerzaniem i porządkowaniem posiadanego księgozbioru. Po konsultacjach z pracownikami krakowskich bibliotek założyłem biblioteczny katalog książek i innych druków, który został podzielony na poszczególne działy. Idąc z duchem czasu, w bibliotece znalazł miejsce także dział – archiwum cyfrowe, gdzie znajdują się dokumenty zapisane na nośnikach elektronicznych. Wszystko zostało ułożone we właściwym porządku, z uwzględnieniem w niektórych działach także porządku alfabetycznego autorów. Moją intencją było, aby biblioteka posiadała książki i inne druki zwarte oraz ulotne wydane nie tylko przez Unię Polskich Pisarzy Lekarzy, czy naszych członków, ale także lekarzy, którzy uprawiali i uprawiają literaturę, ale nie są członkami naszego stowarzyszenia. Posiadamy także zbiór dokumentów opublikowanych przez innych wydawców, ale prezentujących samych pisarzy lekarzy, jak i ich utwory literackie. Księgozbiór biblioteki ma być jak najszerszym świadectwem dorobku literackiego piszących lekarzy na przestrzeni kilkudziesięcioletniej historii UPPL, ale także wcześniejszego okresu. Wszystkie znajdujące się w bibliotece woluminy są w jednym egzemplarzu archiwalnym i w egzemplarzach użytkowych. Podarowałem bibliotece mój prywatny księgozbiór książek pisarzy lekarzy w liczbie prawie dziewięćdziesięciu pozycji, które stały się moją własnością w czasie  trzydziestoletniej przygody z UPPL. Wiele z tych książek posiada dedykację autora, co jest tym bardziej cenne. Ponieważ biblioteka nie posiadała dzieł literackich ważnych pisarzy lekarzy, nie tylko członków UPPL, zakupiłem dla biblioteki z własnych środków finansowych książki Stanisława Lema, Wandy Półtawskiej, Juliana Aleksandrowicza, Wojciecha Wierciocha, czy Ałbeny Grabowskiej. Chcę, aby biblioteka miała charakter otwarty, dlatego istnieje możliwość zapoznania się z pozycjami księgozbioru w siedzibie biblioteki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty. (nr tel. 506140505).

Poniżej kilka zdjęć z miejsca naszych zbiorów i utworzony katalog biblioteczny z objaśnieniami, do którego serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Waldemar Hładki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog Biblioteki UPPL
Katalog Biblioteki UPPL 26.08.23
(1069 woluminów)