Skarbczyki

Staraniem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy ukazały się w latach 1994-1996 trzy Skarbczyki
z twórczością literacką członków UPPL – po pięć tomików w każdym Skarbczyku różnych autorów. Każdy Skarbczyk stanowi ozdobny papierowy futerał w którym znajdują się książki.

 

 

 

 

 

 

„Skarbczyk Pierwszy” 1994
1. Mój labirynt Barbara Szeffer (poezja)
2. Od A do Ziet Bożena Klejny (poezja)
3. Ergotyki Krzysztof Buczyłko (poezja)
4. I znaj prawdę Krystyna Sumera-Jędrzejowska (poezja)
5. Tako głosi Kohelet Sylwester Milczarek (proza poetycka)
„Skarbczyk Drugi” 1995
1. Dogonić Miłość Walter Pyka (poezja)
2. A w górze szum skrzydeł Maria Żywicka-Luckner (poezja)
3. Listy do szuflady Barbara Szeffer (proza)
4. Charaktery /Poker,Powrót/ Ewa Miszczak-Matuszewska (proza)
5. Wiersze i piosenki Jerzy Kaliński (poezja)
„Skarbczyk Trzeci” 1996
1. Rzeka bez powrotu Marek Pawlikowski (poezja)
2. Fraszkojolki Jolanta Zaremba-Wronkowska (fraszki)
3. Zapomniane strofy i pieśni o kochaniu Barbara Szeffer (poezja)
4. Charaktery /Decyzja, Synowa/ Ewa Miszczak-Matuszewska (proza)
5. Zieleń i czas Bolesław Sawicki (poezja)

Waldemar Hładki