UMEM

ŚWIATOWA UNIA PISARZY LEKARZY

DSC04249

Światowa Unia Pisarzy Lekarzy (Union Mondiale des Ecrivantes-Medecines – UMEM) została założona w 1968 roku w Lucernie w Szwajcarii (rok po powstaniu UPPL) ale jej korzenie sięgają daleko wstecz. UMEM powstała z przekształcenia Europejskiej Federacji Pisarzy Lekarzy  (Fédération Internationale des Sociétés des Medecins Écrivains – FISEM) założonej  w 1955 roku w Paryżu przez grupę lekarzy, którzy oprócz zawodowej aktywności lekarskiej, przyjaźni, uprawiali pisarstwo literackie, promowali idee humanizmu w medycynie i chcieli stworzyć zintegrowane środowisko lekarskie w wymiarze międzynarodowym. Do Federacji przystąpili lekarze pisarze z Francji, Włoch, Belgii i Szwajcarii. Głównym inicjatorem tego szczytnego przedsięwzięcia był  dr Paul Noël, późniejszy Sekretarz Generalny GEM (Francuskiej Grupy Pisarzy Lekarzy) w latach 1959-1979, która istniała już wcześniej. Istotną rolę jako współzałożyciel FISEM odegrał także prof. Henryk Gaertner z Krakowa, późniejszy współzałożyciel Unii Polskich Pisarzy Lekarzy i jej Członek Honorowy.  Profesor Gaertner był także jednym z współzałożycieli Światowej Unii Pisarzy Lekarzy. Oficjalnie nazwę UMEM użyto i zatwierdzono podczas obrad 18 kongresu UMEM, który odbył się  w 1973 roku w Warszawie. UMEM skupia obecnie lekarzy uprawiających pisarstwo z kilkunastu krajów Europy, Ameryki Południowej i Afryki. Między innymi z Francji, Szwajcarii, Włoch, Portugalii, Rosji, Bułgarii, Polski, Rumunii, Niemiec, Czech, Węgier, Ekwadoru czy Mozambiku. Idee humanizmu tak bliskiego przecież zawodowi lekarza, w doktrynie działania UMEM dotyczą także kreowania twórczości literackiej i działalności kulturotwórczej poprzez wymiar „ponadnarodowego myślenia, tolerancji, wymiany i promocji we wszystkich dziedzinach kultury, szacunku i wzajemnego zrozumienia, ducha ludzkości wśród wszystkich istot ludzkich, dowolnej rasy, religii i przekonań politycznych”. Światowa Unia Pisarzy Lekarzy działa prężnie organizując co roku Światowe Kongresy UMEM. Do tej pory odbyło się 60 kongresów. Oficjalnymi językami jest język francuski, niemiecki i angielski. Od samego początku swego istnienia, akcenty polskie i aktywność polskich pisarzy lekarzy jest w UMEM istotnie zauważalna. Warto wspomnieć, iż kolejnym oprócz prof. Gaertnera polskim współzałożycielem UMEM był dr Adam Baron, który później został wyróżniony tytułem Honorowego Prezesa Założyciela UMEM. Tytułem Honorowego Członka UMEM uhonorowano także doc. Jana Pietruskiego z Białegostoku, czynnego i aktywnego uczestnika wielu kongresów. Wielu członków UPPL przez lata istnienia UMEM było również widocznych w jej działalności. Aktywnie uczestniczyli oni w wielu międzynarodowych kongresach, wygłaszając referaty i prezentując osobiście swój dorobek literacki w językach obcych, ale także w ojczystym języku. Warto wymienić tu: Jerzego Lutowskiego, Barbarę Szeffer-Marcinkowską, Jerzego Woy-Wojciechowskiego, Zbigniewa Łapińskiego, Idę Kinalską-Pietruską, Marka Pawlikowskiego, Ryszarda Żabę, Eugeniusza Kucharza, Agnieszkę Kanię, Ksenię Szczepanik-Ładygin, Waldemara Hładkiego. Unia Polskich Pisarzy Lekarzy była także organizatorem  trzech Światowych Kongresów UMEM. Pierwszy odbył się we wrześniu 1973 roku, w Warszawie. Uczestniczyło w nim 112 lekarzy pisarzy z 17 krajów. Tematem przewodnim tego 18 Kongresu UMEM był temat „Lekarz i Pokój”. Wygłoszono 22 referaty, a ówczesny prezes UPPL Jerzy Lutowski  został wybrany na  Wiceprezydenta UMEM ówczesnej kadencji. Kolejny (44) Kongres UMEM Unia Polskich Pisarzy Lekarzy zorganizowała w Łodzi w 2000 roku. Trud organizacji spadł głównie na barki dr med. Barbary Szeffer-Marcinkowskiej, ówczesnej i wieloletniej Prezes UPPL i prof. Marka Pawlikowskiego jej następcę w kolejnych latach. Po raz trzeci lekarze pisarze zrzeszeni w UMEM spotkali się w Polsce w październiku 2010 roku w Płocku, a głównym organizatorem był dr Jarosław Wanecki. Tematem głównym 54 Kongresu UMEM w Polsce była „Etyka i Moralność”.

 Waldemar Hładki

 

Poniżej przedstawiam informacje o kongresach UMEM w których czynny udział brali członkowie Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.

 1. 17 Kongres UMEM, Regensberg -Ratyzbona (Niemcy) 1972, – delegacja UPPL
 2. 18 Kongres UMEM, Warszawa (Polska), 3-6.10.1973, organizatorzy: Jerzy Lutowski. Jerzy Lutowski zostaje wiceprezesem UMEM,  dr Adam Baron otrzymuje tytuł –  honorowy prezes współzałożyciel UMEM. 112 lekarzy z 17 krajów – temat przewodni „Lekarz i pokój”
 3. 19 Kongres UMEM Lugano (Szwajcaria) – październik 1974, Jerzy Lutowski i Jerzy Woy-Wojciechowski
 4. 22 Kongres UMEM San Remo (Włochy) – 22-25.09.1979, Barbara Szeffer- Marcinkowska, Jerzy Lutowski, Zbigniew Łapiński
 5. 44 Kongres UMEM, Łódź (Polska) – 11-15.10.2000 organizatorzy: Barbara Szeffer-Marcinkowska, Marek Pawlikowski, Zbigniew Kostrzewa temat przewodni „Słowa, słowa, słowa”
 6. 45 Kongres UMEM, Bad-Sackingen (Niemcy), 2002- temat przewodni “Europa, sen czy rzeczywistość” i “Spotkanie, przypadek czy los” Ryszard Żaba
 7. 47 Kongres UMEM, Bukareszt (Rumunia), 17-21.09.2003 – temat przewodni „Kultura i kreatywność, nastawienie”, Jan Pietruski, Ryszard Żaba
 8. 48 Kongres UMEM Viana do Castelo (Portugalia), 29.09.-3.10.2004 – temat przewodni „Powołanie artystyczne lekarza”, Jan Pietruski, Ida Kinalska-Pietruska, Ryszard Żaba
 9. 49 Kongres UMEM, Iserna (włochy), 28.09.-2.10.2005 – temat przewodni “Krajobraz widziany przez artystów-lekarzy w poezji, prozie i malaestwie”, Ryszard Żaba
 10. 50 Kongres UMEM, Sierre (Szwajcaria),18-22.10.2006 – temat przewodni „Wolność”, Jan Pietruski, Ryszard Żaba
 11. 51 Kongres UMEM, Budapeszt (Węgry),10.10.-14.10.2007 – temat przewodni “Komunikacja przez ludzi”, Ryszard Żaba
 12. 52 Kongres UMEM Drezno (Niemcy), 8-12.10. 2008 – temat przewodni „Cud i solidarność”, Ida Kinalska-Pietruska, Jan Pietruski, Marek Pawlikowski, Ryszard Żaba
 13. 53 Kongres UMEM Sofia (Bułgaria), 7-10.10.2009 – temat przewodni „Kolory Świata”, Jan Pietruski, Marek Pawlikowski, Ryszard Żaba
 14. 54 Kongres UMEM Płock (Polska), 22-26.09.2010 – temat przewodni „Etyka i moralność”, organizator: Jarosław Wanecki, aktywny udział Ryszard Żaba i Marek Pawlikowski
 15. 55 Kongres UMEM Nicea (Francja), 21-25.09.2011 – temat przewodni „Medycyna, rytuały i religia”, Ida Kinalsaka-Pietruska, Jan Pietruski, , Ryszard Żaba
 16. 56 Kongres UMEM, Lizbona (Portugalia), 26-30.09. 2012 – temat przewodni „Piękno słowa w medycynie”, Agnieszka Kania, Ryszard Żaba, Waldemar Hładki
 17. 57 Kongres UMEM, Locarno (Szwajcaria), 2-6.10. 2013 – temat przewodni „Marzenia i sny umierają”, Ryszard Żaba
 18. 58 Kongres UMEM, Norymberga (Niemcy), 24-28.09.2014 – temat przewodni „Humanizm w świecie technologii”, Ryszard Żaba
 19. 59 Kongres UMEM, Benodet-Normandia (Francja), 2-6.10.2015 – temat przewodni „Geniusz i szaleństwo”, „Imigracja”, Ryszard Żaba.
 20. 60 Kongres UMEM, Lecco-Garlate koło Bergamo (Włochy), 14-16.09.2016 – temat przewodni „Sztuka, literatura i zdrowie”, Ksenia Szczepanik-Ładygin, Ryszard Żaba.
 21. 61 Kongres UMEM, Płowdiw (Bułgaria), 13-16.09.2017 r. – temat przewodni “Pokój i medycyna”, Eugeniusz Kucharz, Ryszard Żaba.
 22. 62 Kongres UMEM, Baden (Niemcy), 11-15.09.2018 r. – temat przewodni “Literatura magicznym eliksirem (lekarstwem) w rękach lekarza” Eugeniusz Kucharz, Ryszard Żaba.
 23.  63 Kongres UMEM, Vila Real (Portugalia), 10-14.09.2019 r. – temat przewodni “Literatura, medycyna i emigracja” Eugeniusz Kucharz.

 

Galeria fotograficzna
DSC00772

Nicea 2011 (Ida Kinalska-Pietruska, Jan Pietruski, Ryszard Żaba)

 

 

 

 

DSC04159DSC04172DSC04238DSC04399

 

 

 

 

 

 

 

Lizbona 2012
zdj. 1. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Pisarzy Portugalskich – Gremio Literario. Pierwsza od lewej dr Maria Jose  Leal – organizatorka kongresu
zdj. 4. Ryszard Żaba, Agnieszka Kania, Waldemar Hładki

 

UMEM Garlate 2016 Photo officielle de Groupe (4)

 

 

 

 

 

Lecce koło Bergamo 2016 (uczestnicy)

Waldemar Hładki