Prezesi UPPL

  1. Jerzy Pomianowski                                        (1967-1969)
  2. Grzegorz Fedorowski                                    (1970-1971)
  3. Jerzy Lutowski                                                 (1971-1976)
  4. Witold Kapuściński                                        (1977-1978)
  5. Marcin Łyskanowski                                      (1979-1983)
  6. Piotr Müldner-Nieckowski                           (1984-1989)
  7. Barbara Szeffer-Marcinkowska                  (1990-2002)
  8. Marek Pawlikowski                                        (2003-2014)
  9. Waldemar Hładki                                           (2015-2026)