Informacja z dnia 26 października 2017 r.

Drodzy Unijni Przyjaciele,

z głębokim smutkiem przekazuję przykrą wiadomość. W dniu 14-go października zmarł  po długiej chorobie nasz kolega docent Jan Pietruski. Jego pogrzeb odbył się 24-go b.m. na Cmentarzu Farnym w Białymstoku. Żegnała go najbliższa rodzina i wszyscy wierni przyjaciele. Docent Jan Pietruski był przede wszystkim dobrym człowiekiem, ale był także wybitnym lekarzem, specjalistą z zakresu otolaryngologii i ftyzjatrii. Wieloletnim nauczycielem akademickim Akademii Medycznej w Białymstoku, także w klinikach Paryża i Getyngi. W latach 80-tych XX w. przez pięć lat pracował jako laryngolog w Katandze, będąc również profesorem w Klinice Laryngologii Narodowego Uniwersytetu Zairskiego. Docent Pietruski miał znaczący dorobek naukowy, na który złożyło się ponad sto publikacji i kilka unikalnych podręczników poświęconych głównie nowoczesnym technikom operacyjnym w otolaryngologii. Jako utalentowany humanista należał do “lekarzy-piszących”. Był autorem kilkunastu książek i ponad stu artykułów publicystycznych. Wieloletni członek Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Za swoją działalność w Polsce, a także poza granicami kraju nagrodzony tytułami Honorowego Członka UPPL i Honorowego Członka UMEM ( Światowej Unii Pisarzy Lekarzy). Będąc na emeryturze blisko współpracował z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku pełniąc w latach 2002-2009 funkcje redaktora naczelnego Wydawnictw Izbowych. Zostało odznaczony izbowym medalem “Gloria Artis Medicinae”.

Drogi Jasiu,
będzie nam Cię bardzo brakowało

Prezes UPPL
Prof. Waldemar Hładki