Informacja z dnia 24 stycznia 2021 r.

Drodzy czytelnicy tej strony,
w numerze 4/2020/113 pisma społeczno-kulturalnego “Własnym Głosem” wydawanego przez Radę Krajową RSTK, którego redaktorem naczelnym jest Prof. Paweł Soroka, a zastępcą  Majka Żywicka-Luckner, ukazały się wiersze naszych unijnych poetów: Marka Pawlikowskiego, Wojciecha Pająka oraz nowo przyjętej do Unii koleżanki Katarzyny Wierzbickiej. Polecamy esej Przyjaciela Unii Marka Wawrzkiewicza “Piszemy wiersze czyli sami sobie siebie tłumaczymy” oraz artykuł “UPPL na 49. Warszawskiej Jesieni Poezji” (przedruk ze strony uppl.pl). Miłej lektury.
Majka  Żywicka Luckner

Trafiła do mnie kolejna książka Maćka Zarębskiego pt. Wojaże po Polsce II.
Wojaze po Polsce cz 2 Okladka

Umieszczam dla zainteresowanych także specjalną ofertę wydawniczą tej książki.

Oferta Wojaze cz 2

Nasz Unijny kolega Maciej Zarębski nie ustaje w swej aktywności pisarskiej, wydawniczej i społecznej związanej z krzewieniem kultury regionalnej. Otrzymałem od niego kilka dokumentów, które potwierdzają jego wielkie zaangażowanie w to co robi. Nasze gratulacje.

Waldemar Hładki

Sprawozdanie z działalności Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego za rok 2020

 Miniony rok należy uznać za niejednorodny w ocenie, był niezwykłe płody w działalności wydawniczej, ukazało się 13 pozycji książkowych  Biblioteki Świętokrzyskiej, przy planowanych 8 i taki sobie w aspekcie organizowanych imprez. Powiedzieć, że powodem była trwająca nieprzerwanie od początku marca (z różnym rzecz jasna nasileniem) pandemia korona wirusa to zaledwie dotknąć istoty problemu.  Trzeba pamiętać, że wraz z okolicznościami uniemożliwiającymi organizację dużych imprez skończyła się u większości z nas ochota do przygotowania  nawet spotkań kameralnych. W tym kontekście zrealizowanie w Ośrodku w Zagnańsku w okresie czerwiec – grudzień dwóch biesiad literackich i to jednej o zasięgu międzynarodowym,  należy uznać za udany.  Dodatkowo w połowie września udało się współorganizować wieczór literacki w tzw. terenie. Mam tu na myśli spotkanie w bibliotece publicznej w Przasnyszu w dniu 17 września podczas którego poprowadziłem spotkanie promocyjne książki „Zapiski rodzinne” autorstwa Ludomiry Zarębskiej.

Towarzystwo liczyło pod koniec 2020 roku 28 osób, w tym sześć  z nich:   Stanisław Duda ze Staszowa, prof. Eugeniusz Kulwicki z Krakowa, Jan  Kamiński z Chicago i Marek Mostek z Białogardu, (przyjaciele Biblioteki Świętokrzyskiej),  oraz  Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej i Ludomira Zarębska (członkowie honorowi) zgodnie ze statutem byli zwolnieni z opłacania składek.

Członkami zwyczajnymi  ŚTR na dzień 31 grudnia 2020 roku  byli:

 1. Alfons Bobowik (Ełk)
 2. Władysław Cieślicki (Grzymałków)
 3. Magdalena Człapińska (Zduńska Wola),
 4. Jan Jadach (Kielce),
 5. Agata Kalinowska Bouvy (Paryż)
 6. Longin Kaczanowski (Brwinów)
 7. Edward Karyś (Kielce),
 8. Stanisław Kędzior (Kielce),
 9. Bogusław Kędziora (Sandomierz),
 10. Jan Krawczyk (Adamów)
 11. Lucyna Kukomska ( Płock),
 12. Janina Malicka (Końskie)
 13. Marzanna Moćko (Zagnańsk)
 14. Marek Rak (Węgry);
 15. Andrzej Ruciński (Kielce)
 16. Gerard Socha (Strzyżów Podkarpacki),
 17. Alina Szymczyk (Chicago)
 18. Wanda Śliwińska (Kielce);
 19. Tytus Tomczyński (Pabianice),
 20. Jan Wiaderny (Końskie)
 21. Bogusław Wtorkiewicz (Kielce)
 22. Maciej A. Zarębski (Zagnańsk).
  W roku 2020 odeszło do domu Pana  kilku członków Towarzystwa. 29 czerwca zmarła dr Grażyna Kossakowska (od kilku lat przebywała w stanie śpiączki), 15 maja odszedł Bogdan Dworak Przyjaciel Biblioteki Świętokrzyskiej, oraz kilku autorów Biblioteki Staszowsko-Świętokrzyskiej:  w marcu Irena Szanser z Warszawy, we wrześniu Adam Kluska ze Strzyżowa, w grudniu  Jerzy Przeździecki i Zuzanna Łukaszewska z Warszawy. Odszedł w sierpniu bohater jednej z książek a zarazem przyjaciel Biblioteki ks. prałat Henryk Kozakiewicz ze Staszowa. Odeszło kilka osób bardzo związanych z naszym Towarzystwem: to Eugeniusz Kabatc, pisarz i działacz SEC-u, uczestnik wielu spotkań literackich i Posiadów w cieniu Bartka; (zmarł w marcu), Maria Balicka, regionalistka z Kobyłki, współpracowała z redakcją „Gońca” (zmarła we wrześniu), Robert Panek, uczestnik wielu imprez organizowanych przez nasze Towarzystwo, w tym Posiadów w cieniu Bartka (odszedł w listopadzie).  Odeszło kilku sympatyków Towarzystwa, dr Jacek Latała (w maju), Roman Gurowski z Łodzi (we wrześniu), Urszula Rysińska z Samsonowa (we wrześniu), Wanda Robak, poetka z Kielc (w grudniu)
  Zarząd Towarzystwa: obradował w roku 2020 czterokrotnie: 14 lutego, 16 czerwca, 4 września i 20 listopada (ta ostatnia w systemie zdalnym.
  W roku 2020  ŚTR zorganizowało kilka imprez. Dwie z nich odbyły się w Ośrodku Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku.  Dwie odbyły się poza naszym Ośrodkiem:  jedno z nich miała miejsce 14 lutego w WBP w Kielcach, było to spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa; drugie 17 września w Bibliotece Publicznej w Przasnyszu związane było z prezentacją książki Ludomiry Zarębskiej „Zapiski rodzinne” oraz dorobku wydawniczego Biblioteki Świętokrzyskiej.
  W Ośrodku Mateczników Świętokrzyskich Patriotyzmu odbyły się imprezy:
  17 czerwca – biesiada literacka podczas której promowano nowości Biblioteki Świętokrzyskiej.  W spotkaniu, które prowadził Maciej A.Zarębski wzięło udział jedenaście osób, w tym obok członków Towarzystwa ( Marzanna Moćko, Ludomira Zarębska, Jan Jadach, Stanisław Kędzior, Jan Krawczyk, Jan Wiaderny, Bogumił Wtorkiewicz) oraz Janina Malicka i Anna Zielińska-Brudek z mężem Mirosławem. Autorzy: Ludomira Zarębska i Stanisław Kędzior zaprezentowali autorskie książki – Zapiski rodzinne oraz Historia kieleckiego Słowika. W swoich wystąpieniach podkreślali osobiste wątki zawarte w książkach. Następnie Maciej Zarębski omówił cz. III „Co mi leży na wątrobie” Henryka Wątroby, 92 letniego autora tej pozycji zamieszkałego w Warszawie oraz książkę własnego autorstwa Życie na rozdrożu, przybliżając genezę i powody jej powstania. Następnie głos w dyskusji zabierali kolejno: Jan Jadach, Janina Malicka, Anna Zielińska-Brudek, Jan Wiaderny i Jan Krawczyk, Spotkanie zakończyła część towarzyska podczas której przy kawie i herbacie dyskutowano na tematy bieżące, pandemii, zbliżających się wyborów i problemowi na ile coronawirus może pokrzyżować plany na najbliższy okres.
  4 września – biesiada literacka połączona z promocją almanachu Zrzeszenia Literatów Polskich w Chicago „W hołdzie Wielkiemu Polakowi św. Polakowi Janowi Pawłowi II. Wzięło w niej udział 18 osób, w tym Alina Szymczyk z Chicago oraz Anna Konarska  z Warszawy, Antoni Bosak z Zamościa. Podczas biesiady prezentowano nowości  Biblioteki Świętokrzyskiej oraz zapoznano się z działalnością publiczną i twórczością literacką Aliny Szymczyk (relacja osobno).
  W roku 2020 z przyczyn oczywistych nie  kontynuowano współpracy ze szkołą podstawową w Zagnańsku.
  Świętokrzyskie Tow.  Regionalne prowadziło (w małym zakresie) działalność charytatywną. W jej ramach:
  przekazano zestaw pozycji książkowych do Ośrodka w Skolimowie na ogólną sumę 600 zł, przekazano pracownikom Banku Spółdzielczego w Samsonowie zestawy książek na sumę  500zł,
  ofiarowano książki dla pracownic zakładu Odzieżowego Jacka Fronia w Zagnańsku na sumę 400 zł. Ogółem wartość podarowanych książek wyniosła ok. 1,5 tys. zł.
  W roku 2020.
  Prezes Towarzystwa Maciej A.Zarębski  (z małżonką) uczestniczył: w dniu 9 lutego w spotkaniu z Ottonem Grynkiewiczem w Sędziszowie związanym z 90. rocznicą Jego urodzi. W dniu 7 czerwca w spotkaniu w podkieleckim Słowiku w benefisie Stanisław aKędziora związanym z 85 rocznicą Jego urodzin połączonym z 60. rocznicą Jego ślubu z Teresą Sitek oraz w dniu 2 lipca w spotkaniu towarzysko- literackim w Brwinowie z udziałem prof. Prof. Mariana Pokropka i Andrzeja Tyszki oraz red. Longina Kaczanowskiego, podczas którego omawiano przyszłość ruchu matecznikowego w Polsce.

Prezes Towarzystwa dr Maciej A.Zarębski brał udział w kilku wycieczkach po Polsce podczas  których zbierał materiały do III cz. książki krajoznawczej Wojaże po Polsce oraz II cz. albumu  Szlakiem Mateczników Polskości.

Maciej A.Zarębski w roku 2020  był autorem:
materiału o Matecznikach na stronie internetowej Konfederacji Inicjatyw
Pozarządowych Rzeczpospolitej Aktywiusz .pl (numer grudniowy)  
– listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu urodzin:
80 lecia Kazimierza Kaczora, regionalisty z Piórkowa
– listu do wojewody świętokrzyskiego w sprawie nawiązania współpracy na
niwie kultury  na rzecz rozwoju ruchu matecznikowego w województwie

 W roku 2020 Maciej A.Zarębski kilkakrotnie uczestniczył w posiedzeniach
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kancelarii URM (w jednym zdalnie). Jest nadal członkiem kolejnej, już VI kadencji Rady na lata 2018-2021. Od lutego kieruje Zespołem Doraźnym ds. Mateczników Patriotyzmu i Kultury Ludowej.

W działalności wydawniczej zanotowany istotne osiągnięcia.
W roku 2020 wydano 13 pozycji książkowych (pomimo braku dotacji państwowych)
 Oto ich tytuły i autorzy:
Co mi leży na wątrobie cz. III – Henryk Watroba
Życie na rozdrożu – Maciej Andrzej Zarębski
Historia kieleckiego Słowika – Stanisław Eugeniusz Kędzior
Zapiski rodzinne – Ludomira Zarębska
Przegrałam z Ameryką – Paweł Ciepiela
W hołdzie Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II- antologia chicagowska red. M. A.Zarebski
Znałem Ich. Odeszli …w latach 1990-2020 –Maciej A.Zarębski
Czasoprzestrzeń – Lucyna Kukomska
Z satyrą w III Tysiąclecie – Wawrzyniec Marek Rak
W ogrodzie wspomnień – Alina Szymczyk
Moherowe fraszki – Ludomira Zarębska
Opowieści świętokrzyskiego gwarka – Andrzej Szlagowski
Strofy lekkie jak motyle – Janina Malicka

Wydano jeden numer kwartalnika Goniec Świętokrzyski w kwietniu  (201).

  Wydawnictwa książkowe Biblioteki Świętokrzyskiej mogły się ukazać dzięki współfinansowaniu lub przy całkowitym sfinansowaniu kosztów ich wydania przez autorów oraz sponsorów, którymi w roku 2020 byli: prof. Eugeniusz Kulwicki z Krakowa, Jerzy Chodurek i dr Janusz Janik ze Staszowa, Tadeusz Romaniuk z Jeżowa Sudeckiego, dr Alfons Bobowik z Ełku, Władysław Cieślicki z Grzymałkowa, dr Ludomira Zarębska.

Ponadto druk: książki Życie na rozdrożu wsparła finansowo  Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach i Narodowy Instytut Wolności w Warszawie a Znałem Ich samorząd Woj. Świętokrzyskiego w Kielcach. Książkę Z satyrą w III Tysiąclecie Marka Raka wsparł finansowo Samorząd Narodowości Polskiej w Gyor.

Dziewiąty już rok działała nasza strona internetowa www.regionalizm.kielce.pl

Do jej zaglądania zachęcam. Dziękuję za uwagę.

 Maciej A.Zarębski