Informacja z dnia 23.10.2015

Drodzy członkowie UPPL.

Przed dwunastoma dniami zakończyła się 44 Warszawska Jesień Poezji, a w trakcie jej trwania Nadzwyczajny Zjazd Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Taka formuła spotkania unijnego odbyła się po raz pierwszy w historii UPPL i myślę, że oryginalność tego zdarzenia przyniosła wartości, których do tej pory jako pisarze lekarze nie doświadczyliśmy. Wiem, że nasza obecność i aktywność w czasie trwania zjazdu i Warszawskiej Jesieni Poezji była pozytywnie odebrana przez uczestników zjazdu i Związek Literatów Polskich. W szeregi Unii przyjęto nowych członków wręczając nowe legitymacje członkowskie, a profesorowie Mieczysław Śmiałek i Jan Pietruski otrzymali godność Członka Honorowego UPPL. Składam im serdeczne gratulacje w imieniu ZG i wszystkich członków UPPL.  Podziękowania przesyłam wszystkim uczestnikom naszego warszawskiego  unijnego spotkania, a w szczególności także organizatorom: Majce Żywickiej-Luckner, Aldonie Kraus i Bohdanowi Wasilewskiemu.

Prezes UPPL
Waldemar Hładki

Poniżej kilka tekstów i zdjęć z warszawskiego spotkania.

Lekarze na 44. Warszawskiej Jesieni Poetyckiej

       Warszawska Jesień Poetycka, to impreza z czterdziestoczteroletnią tradycją. Co roku zmienia się program imprezy, i co roku pozostają niezmienne, stałe punkty Jesieni: lekcje poetyckie w szkołach, wieczory autorskie w bibliotekach, domach kultury i klubach Warszawy i Mazowsza. Od dwóch lat, Związek Literatów Polskich, gospodarz Jesieni, gości laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego Puls Słowa dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Chcemy integrować środowiska literackie. W trakcie przygotować do 44. WJP myśleliśmy już o 45. WJP – o programie i rozszerzeniu jej zasięgu i formuły, tak, aby została październikowym Warszawskim Świętem Poezji – czytamy na stronach internetowych wypowiedź Aldony Borowicz – Prezes Warszawskiego Oddziału ZLP.

Jest to niezwykle cenna i obiecująca wypowiedź, gdyż za tą współpracą kryje się: Naczelna Izba Lekarska, która Konkurs „Puls Słowa” ma na stałe wpisany w Kalendarium Imprez, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ oraz Unia Polskich Pisarzy Lekarzy – współorganizator 44. WJP. Za tymi nazwami kryją się ludzie dla których dbanie o kulturę wysoką, staje się priorytetem.

Imprezy 44. WJP rozpoczęły się w dniu 08 października. W tym dniu, jednoczasowo, taki był zamysł organizatorów, odbyło się kilka spotkań. W Auli Domu Literatury podczas Wieczoru Świętokrzyskiego prezentowali się poeci Oddziału Kieleckiego ZLP – imprezę prowadził Stanisław Nyczaj. W Klubie Księgarza pod kierownictwem Andrzeja Tchórzewskiego dyskutowano o haiku – „Haiku angielskie czy japońskie”. Rena Marciniak- Kosmowska czuwała w Batidzie nad wręczeniem ustanowionej po raz pierwszy, nagrody miesięcznika „Czwarty Wymiar” im. Piotra Kuncewicza. Nagrodę otrzymała znakomita poetka Elżbieta Musiał, za książkę poetycką Mówię pochyloną cambrią. Drugą, nominowaną do nagrody książką, była książka Zbigniewa Milewskiego Poemat bez pamięci. Podczas spotkania w Batidzie prezentowali się poeci: Zbigniew Milewski, Andrzej Gnarowski, Leszek Żuliński, Paweł Kubiak, Bogdan Chorążuk, Andrzej Wołosewicz.   Swoje malarskie prace –„Jesienne anioły”, prezentowała Grażyna Sybirska-Wilk. Występ aktorek scen warszawskich dodał splendoru imprezie. W tym czasie na warszawskiej Pradze, w „Lokalu Za Kulisami” spotkanie autorskie i dyskusje z poetami dwóch różnych pokoleń: Jarosławem Jabrzemskim i Dawidem Staszczykiem prowadził poeta Paweł Łęczuk.

W ten czwartkowy wieczór niezwykle aktywni okazali się lekarze Warszawskiej OIL, członkowie UPPL: Bohdan Wasilewski i Majka Żywicka-Luckner. Bohdan Wasilewski wraz z Joanną Rodowicz w Centrum Konferencyjnym Hotelu Best Western, poprowadzili wieczór filmowy. Prezentowany tam film „Mława Sztetele”, dotyczący tradycji  kultury Żydów Mazowsza, w całości powstał i został zrealizowany bez jakiejkolwiek inspiracji bądź udziału środowiska żydowskiego, potwierdzając przetrwanie dorobku kulturowego Żydów mazowieckich jako elementu współczesnej kultury małych miast Mazowsza. Podczas, gdy goście Bohdana Wasilewskiego raczyli się winem ze Wzgórz Golan, Majka Żywicka-Luckner wraz z grupą impulsionistów, pod wodzą Ewy Zelenay (autorki słowa impulsionizm), atakowała jedenaste piętro budynku PASTY. Odbyło się tam niecodzienne wydarzenie: „Tańczymy wiersze”. I rzeczywiście, młodzież z teatru tańca AFERA & KONTRA prowadzonego przez Magdalenę Gollę, przepięknie i wzruszająco zatańczyła do wierszy Macieja Krzysztofa Dąbrowskiego, Ryszarda Ulickiego, Ewy Zelenay, Majki Żywickiej – Luckner.

Uroczyste otwarcie 44. WJP nastąpiło 9 października 2015 r. w Auli Domu Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89. Gości przywitali: Marek Wawrzkiewicz – prezes ZG ZLP i Aldona Borowicz – prezes OW ZLP. Para aktorów – Andrzej Ferenc i Małgorzata Kaczmarska, znakomitą interpretacją wierszy Juliusza Słowackiego i Jarosława Iwaszkiewicza wprowadzili zebranych w poetycki klimat Jesieni. Poezją śpiewaną zauroczyli gości – Joanna i Romuald Vorbrodtowie.

Przedstawienie laureatów było kolejnym punktem 44. WJP. Nagrodę im. Juliusza Słowackiego – „za całokształt twórczości poetyckiej” otrzymał Marek Wawrzkiewicz. Laureatami Nagrody Literackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza zostali: Prof. dr hab. Andrzej Gronczewski – „za całokształt twórczości” oraz Ireneusz Krzysztof Szmidt – „za zasługi w upowszechnianiu literatury współczesnej”. Literacka Nagroda „Dodatkowa Recenzja” dla autora do 30. roku życia, Aldony Borowicz i Andrzeja Tchórzewskiego, przypadła Arkadiuszowi Kwaczkowi za książkę „Światy równoległe”.

Powyższe nagrody zapewne wzbudziły apetyt, bo do Turnieju Jednego Wiersza przystąpiło aż 44. autorów. Nawet koncert Jarosława Mielcarka – kompozytora i muzyka, nie zdołał ostudzić towarzyszącej Turniejowi emocji. Wyróżnienia w Turnieju otrzymali, między innymi, lekarze, członkowie UPPL: Joanna Matlakowska-Pala i Jerzy Andrzejczak.

Ważnym punktem Warszawskiej Jesieni, było dla nas lekarzy, spotkanie z nowym Prezesem UPPL – Prof. Waldemarem Hładkim. Spotkanie obfitowało w niezliczoną ilość ważnych, rzutujących pozytywnie na przyszłość Unii informacji, cieszyły nowo rozdane legitymacje członkowskie, zachwycały nowe pomysły i zapał.

O godzinie 20.00 byliśmy gotowi na spotkanie z laureatami, które poprowadził Zbigniew Milewski. Laureat Nagrody Juliusza Słowackiego Marek Wawrzkiewicz, jak zwykle, z właściwą dla siebie autoironią, otworzył przed zebranymi swój poetycki świat. Ireneusz Krzysztof Szmidt również podzielił się swoją twórczością. Prof. dr hab. Andrzej Gronczewski przybliżył zebranym pracę nad redakcją Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza.

Sobotnie przedpołudnie upłynęło na niezwykle ciekawej i burzliwej dyskusji – „Po co komu poezja, po co krytyka literacka” prowadzonej przez Andrzeja Tchórzewskiego, Andrzeja Wołosewicza, Leszka Żulińskiego i… publiczność. Lekarze znaleźli czas na zwiedzanie Zamku Królewskiego. Odbyła się promocja Antologii „I to jest nasze życie”. W której oprócz poetów zrzeszonych w ZLP i nie zrzeszonych, swój rozdział mieli lekarze z Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Znalazły się w nim wiersze warszawskich lekarzy: Aldony Kraus, Marii Maślińskiej, Majki Marii Żywickiej – Luckner, Bohdana Wasilewskiego. Kolejny koncert Jarosława Mielcarka, był tego dnia kropką nad i.

Za to sobotni wieczór należał do okulistki-poetki Aldony Kraus. Przywitała nas w swoim siedlisku, miejscu, gdzie przez wiele lat co roku w miesiącach letnich gościła księdza Jana Twardowskiego. Aldona Kraus potrafi nie tylko barwnie wspominać chwile spędzone z księdzem, ale i cudownie integrować przy ognisku – młodzież, starych wyjadaczy chleba, poetów, mieszkańców Anina oraz swoją i lekarską rodzinę.

Warsztaty literackie Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w niedzielny poranek, po sobotnim pikniku, mogły okazać się mrzonką. – Nic bardziej mylnego. Zainteresowanie warsztatami, które w sposób niezwykle interesujący poprowadzili: Andrzej Tchórzewski i Leszek Żuliński, było duże.

Ważnym punktem 44. WJP, dla nas lekarzy, było przyznanie Honorowego Członkowstwa UPPL naszym wieloletnim członkom: prof. dr nauk medycznych, neurologowi, neuropatologowi – Mieczysławowi Śmiałkowi i dr hab. nauk medycznych, ftyzjatrze, laryngologowi – Janowi Pietruskiemu. Laudację wygłosił Prezes UPPL Waldemar Hładki. Niestety z przyczyn obiektywnych obydwaj Panowie nie mogli przybyć. Przedostatnim punktem Jesieni było rozdanie nagród w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorski Puls Słowa dla lekarzy i lekarzy dentystów (protokół z posiedzenia jury w załączeniu). Nagrodzone utwory czytała Iwona Rulewicz. Podczas uroczystości rozdania nagród wysłuchaliśmy piosenek Ewy Zelenay w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej, z muzyką i przy akompaniamencie Piotra Golli.

44.WJP zakończyło uroczyste wręczenie Nagród Literackich im. Jarosława Iwaszkiewicza, w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci przez Mariusza Olbromskiego – Dyrektora Muzeum. Zaproszeni przez Marka Wawrzkiewicza członkowie UPPL Maria Żywicka-Luckner i Waldemar Hładki recytowali razem z innymi poetami swoje wiersze z antologii wydanej z okazji tej Warszawskiej Jesieni Poezji. Wystąpienia nagrodzonych: prof. dr hab. Andrzeja Gronczewskiego oraz Ireneusza Krzysztofa Szmidta, forum dyskusyjne o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w którym zabrali głos: Eugeniusz Kabatc, Wiesław Kępiński i Janusz Termer, było ostatnim głosem 44. WJP.

Na stronie internetowej ZLP znalazły się słowa podziękowania, między innymi, fundatorom finansowym: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ZAiKS-owi, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. To dobry prognostyk na przyszłość – pisze Prezes OW ZLP Aldona Borowicz. Ufamy tej diagnozie. A zatem, do następnego roku.

                                                                                 Majka Maria Żywicka-Luckner

44 Warszawska Jesień Poezji (WJP) z Eskulapem w tle…

         Czterdziesta czwarta edycja „Jesieni Poezji” odbywająca się w Warszawie istotnie obracała się wokół symbolicznej liczby Adama Mickiewicza… „a imię jego 40 i 4”. Poeci lubią symbole a ich twórczość dość często w sposób nadzwyczajny i niewytłumaczalny, ale czasem bardzo realistyczny wybiega do przodu.

Wystarczy powiedzieć, że w konkursie jednego wiersza ww. imprezy wzięło udział 44 poetów z całej Polski a dwa wyróżnienia otrzymali członkowie Unii Polskich Pisarzy lekarzy ( UPPL), którzy włączyli się po raz pierwszy jako jedni z organizatorów Warszawskiej Jesieni Poezji. W ramach tej ogólnopolskiej prezentacji literackiej odbył się nadzwyczajny Zjazd UPPL.

Miejscem spotkań był Dom Literatury na Krakowskim Przedmieściu usytuowany w bezpośredniej bliskości Zamku Królewskiego, dom Aldony Kraus w Aninie i muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. W programie Zjazdu trwającego od 09.10 do 11.10.2015 bezpośrednie uczestniczyliśmy w imprezach WJP, oraz towarzyszących przedsięwzięciach artystycznych.

         Grupa ponad 20-lekarzy uprawiających pozazawodowo literaturę wzięła udział w inauguracji WJP z udziałem prezesa Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Marka Wawrzkiewicza oraz prezes Okręgu Warszawskiego Aldony Borowicz. W części artystycznej wysłuchaliśmy wierszy Juliusza Słowackiego i Jarosława Iwaszkiewicza w znakomitej interpretacji pary aktorskiej Małgorzaty Kaczmarskiej i Andrzeja Ferenca oraz koncertu gitarzysty i kompozytora Jarosława Mielcarka ze Szczecina. Na wysokim poziomie zaprezentowała się również para Joanna Vorbrodt i Romuald Vorbrodt z Warszawy, w muzycznym koncercie poezji śpiewanej. W tej części imprezy przedstawiono laureata nagrody im. Juliusza Słowackiego za całokształt twórczości poetyckiej. Został nim Marek Wawrzkiewicz. Laureatami Nagrody literackiej im. Jarosława Iwaszkiewicza zostali: Prof. dr hab. Andrzej Gronczewski -za całokształt twórczości oraz Ireneusz Szmidt – za zasługi w upowszechnianiu literatury współczesnej. Laureatem nagrody dla autora do 30-roku życia Aldony Borowicz i Andrzeja Tchórzewskiego został Arkadiusz Kwaczek za książkę „Światy równoległe”.

Podczas gdy impreza w auli głównej trwała, lekarze-literaci spotkali się na Nadzwyczajnym Zjeździe w Sali obrad ZG ZLP pod portretem Jarosława Iwaszkiewicza.

Nowy (od kilku miesięcy) prezes UPPL prof. dr hab. Waldemar Hładki z Krakowa, przedstawił program działalności naszego stowarzyszenia posługując się najnowszą techniką komputerową. Opracowana strona internetowa Unii okazała się nadzwyczaj bogatą, ujmującą nie tylko bieżące, ale również odległą przeszłość w postaci linków do stron archiwalnych, omawiających ze szczegółami dotychczasową działalność od: „Unii Polskich Pisarzy Medyków”, poprzedniczki Unii Pisarzy Lekarzy do obecnego Zjazdu.

Strona powstała dzięki mrówczej pracy poszukiwawczej nowego prezesa jak i kroniki opracowywanej od wielu lat przez kol. lek med. Jadwigę Kowalczyk z Wielunia. Każdy z obecnych otrzymał również indeks członków, który opracował poprzedni prezes prof. dr hab. Marek Pawlikowski z Łodzi. Indeks zawiera 60-nazwisk z opracowanym krótkim CV, oraz 24 z adresami i kontaktem pocztowym lub mailowym lekarzy, którzy nie dostarczyli jeszcze informacji o swojej twórczości.

W programie WJP w godzinach popołudniowych odbyła się bardzo interesująca dyskusja p.t. „Po co komu poezja, po co krytyka literacka”, prowadzona przez czołowych przedstawicieli twórczości i krytyki literackiej. Po tej intelektualnej uczcie członkowie Unii zwiedzili Pałac Królewski a następnie wzięli udział w prezentacji Antologii wierszy opublikowanej pod egidą 44 WJP zatytułowanej

„ I to jest nasze życie”. Tytuł antologii wzięty z wiersza Jarosława Iwaszkiewicza, o którego twórczości we wstępie pisze Marek Wawrzkiewicz.

W wydawnictwie tym osobny rozdział poświęcono Unii Polskich Pisarzy lekarzy, a znalazło się tam 22 autorów-lekarzy.

W następne dwa dni uczestniczyliśmy m.in. w wieczorze poświęconym wspomnieniom o poecie ks. Janie Twardowskim, który wiele czasu spędził u opiekującej się nim lekarki, naszej koleżanki Aldony Kraus w Aninie. Ciepłe a jednocześnie obfitujące w nieznane, czasem krotochwilne wspomnienia Aldony, przeplatały się z artystycznymi występami młodzieżowych zespołów recytujących teksty księdza-poety z towarzyszeniem muzyki a potem śpiewaniem pieśni harcerskich przy ognisku. Książki pisane pod wpływem twórczości ks. Jana Twardowskiego przez dzieci i młodzież, p.t. „Szczepionki ze słońca” oraz osobiste refleksje Aldony Kraus zatytułowane „O wszystkim i o niczym” wydane przez fundację AVE podarowane dla wszystkich uczestników wieczoru uzupełniły refleksją poetycką smakowite doznania kulinarne przy ognisku.

Niedzielne spotkanie w muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku było kończącym elementem podróży na Warszawską Jesień Poezji. Były nagrody i forum dyskusyjne o twórczości znakomitego autora, ale i kontrowersyjnego człowieka, byłego prezesa Związku Literatów Polskich.

Dodatkowym elementem spotkań WJP był również występ poetów nazywających się „impulsjonistami”, który zaistniał na ostatnim piętrze słynnego budynku z Powstania Warszawskiego „Pasta” z widokiem na kąpiącą się w światłach wieczoru stolicę. Wzięła w nim udział główna organizatorka Zjazdu Majka Żywicka-Luckner, której w tym miejscu należą się słowa uznania i podziękowania za sprawnie i interesująco przebiegającą w wielu miejscach imprezę.

Na zakończenie tego sprawozdania, z konieczności niewielkiej ilości miejsca na szpaltach „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” muszę koniecznie wspomnieć o konkursie jednego wiersza, w którym z 44- biorącym w nim autorów wyróżnienia otrzymało dwoje z naszych członków: jedyna kobieta w wyróżnionym gronie; dr Joanna Matlachowska-Pala z Opola za wiersz „Cudze wspomnienia” oraz Jerzy Andrzejczak z Łodzi za wiersz „ Poeci kontra reszta świata”

Wiele kontrowersji było po orzeczeniu jury, jak to zwykle bywa przy tego rodzaju konkursach, ale temu musiałbym poświęcić osobny artykuł. Gdyby wymienić tylko niektóre momenty z dyskusji czy recytowanych lub opublikowanych tekstów, o których rozmawialiśmy do późnych godzin nocnych, zajęłoby to cały numer tego magazynu, co jest wg klasyka niemożliwą „oczywistą oczywistością.

Zatem zainteresowanych twórczością koleżanek i kolegów lekarzy odsyłam na stronę internetową UPPL- https://uppl.pl/ -oraz książek ukazujących się w różnych, często ogólnopolskich wydawnictwach w księgarniach.

                                 Kmdr w stanie spoczynku. lek med. Zbigniew Jabłoński

44 Warszawska Jesień Poezji należy już do przeszłości

          44 Warszawska Jesień Poezji należy już do przeszłości. Czy była imprezą udaną? Niechaj się wypowiedzą  jej uczestnicy. Niedobrze jest, gdy chwali się organizator. Ale chcemy jako Zarząd OW ZLP i ZG ZLP podziękować Wszystkim tym, którzy bezinteresownie wsparli nas w realizacji programu i stworzenia atmosfery WJP: Panu Dyrektorowi Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów – Mariuszowi Olbromskiemu, Ryszardowi Ulickiemu, Janowi Rodzeniowi, muzykom – Joannie i Romualdowi Vorbrodtom, Jarosławowi Mielcarkowi, Jolancie Żołkowskiej, Piotrowi Golli za koncerty, aktorom Andrzejowi Ferencowi, Małgorzacie Kaczmarskiej, Barbarze Majewskiej; dr Aldonie Kraus i Majce Żywickiej-Luckner, Renie Marciniak-Kosmowskiej, Lisie Gutowskiej, Małgorzacie Budzyńskiej, Joasi Pawlusek-Lendzian, dyrektorom szkół, domów kultury i bibliotek, Pawłowi Łęczukowi, Rafałowi Czachorowskiemu, Bohdanowi Wrocławskiemu. Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom, Poetom.

Dziękujemy również fundatorom finansowym: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ZAiKS-owi, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, Związkowi Banków Polskich i Bankowi Spółdzielczemu w Grójcu.

To dobry prognostyk na przyszłość. Chcemy integrować środowiska literackie. W trakcie przygotować do 44. WJP myśleliśmy już o 45.WJP – o programie i rozszerzeniu jej zasięgu i formuły, tak, aby została październikowym Warszawskim Świętem Poezji.

Jeszcze raz dziękujemy. Z przyjacielskim pozdrowieniem. Żegnamy się tylko na chwilę, a zatem do następnego roku.

                                                                                       Zarząd Warszawski ZLP

Zarząd Główny ZLP

Zdjęcia z warszawskiego spotkania (foto. Zbigniew Jabłoński i Maciej Zarębski)

PA090846 PA090845 PA090840 PA090838 PA090848 PA080814 PA100872 UPPL 514 UPPL 081 UPPL 570UPPL 632PA100856