Informacja z dnia 19 listopada 2019 r.

Promocja nowej książki Zbigniewa Jabłońskiego.

W sali spotkań Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni miała miejsce promocja nowego tomiku poezji kmdr. lek.med. Zbigniewa Jabłońskiego zatytułowanego “Wiersze z…(-;mieszane” wydanego przez Oficynę Verbi Causa Małgorzaty Sokołowskiej. Spotkanie otworzył dyrektor Muzeum MW dr Tomasz Miegoń wspólnie z bohaterem wieczoru – Zbigniewem Jabłońskim.
Jako pierwsza zabrała głos Małgorzata Sokołowska przypominając, że pierwszy tomik poezji Zbigniewa Jabłońskiego “Wiersze helskie” wydała rozpoczynając działalność wydawniczą jeszcze w 1993 roku. “Wiersze z…(-;mieszane”, to trzecia publikacja książkowa wydana przez te wydawnictwo dla Zbigniewa Jabłońskiego.
Laudację na temat twórczości poetyckiej popularnego w Gdyni, a zwłaszcza w środowisku Marynarki Wojennej – Zbigniewa Jabłońskiego, wygłosiła red. Alina Kietrys. Prelegentka przypomniała postać autora i scharakteryzowała jego dorobek literacki zwracając uwagę na dominację w nim tematyki morskiej i wybrzeżowej. Wyraziła uznanie dla jego wrażliwości na piękno krajobrazów, zwłaszcza bogactwa obrazów morza, jakie swoimi metaforami tworzy poeta. Jest on niewątpliwie jednym z niewielu twórców, którzy poświęcają tak wiele miejsca tematyce morskiej, a zwłaszcza Gdyni. Alina Kietrys powiedziała także o specyfice liryki miłosnej Jabłońskiego i wierszach nawiązujących do wydarzeń historii współczesnej. Następnie dokonała aktu “wodowania” nowo wydanej książki wypowiadając piękną formułę przypominającą wodowanie statku lub okrętu, a tomik wierszy pokropiła czerwoną różą zamoczona w szampanie.
Kilka utworów gdyńskiego poety znakomicie recytowała aktorka Krystyna Łubieńska podkreślając, że poezja jest modlitwą duszy i trzeba czytać wiersze, szczególnie te autorstwa Zbigniewa Jabłońskiego.
W trakcie spotkania Zbigniew Jabłoński prezentował fragmenty wybranych losowo utworów, wręczał wylosowanym osobom swoje książki i wpisywał dedykacje swoim czytelnikom. Pozował również do zdjęć m.in. z biorącą udział w spotkaniu byłą posłanką Dorotą Arciszewską i innymi uczestnikami tego wieczoru poetyckiego, w którym nie brakło przyjaciół, w tym emerytowanych lekarzy wojskowych i dawnej kadry oficerskiej Marynarki Wojennej RP.
Warto nadmienić, że zawarte w wydawnictwie wiersze dwujęzyczne na język angielski przetłumaczył Piotr Kita, a na język francuski – Ryszard Jodzis. Interesujące ilustracje są dziełem Bronisława Grzegorczyka, a projekt graficzny okładki opracowała Joanna Piekarska-Norek. Autorami recenzji zamieszczonych w książce są Alicja Kietrys i Henryk Połchowski. Publikacja ukazała się dzięki sponsoringowi firmy Ziaja i sporego grona przyjaciół oraz miłośników poezji Zbigniewa Jabłońskiego.

tekst: Henryk Płochowski jeden z recenzentów książki

Zbyszku, serdecznie gratulujemy.

W.Hładki