Informacja z dnia 21 października 2019 r.

48 Warszawska Jesień Poezji 11-13 października 2019 r.

Także w tym roku, przy pięknej słonecznej pogodzie odbyła się Warszawska Jesień Poezji.  Ważny punkt na mapie kulturalnej stolicy. Spotkaliśmy się jak zawsze w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu, choć inne  poetyckie wydarzenia Jesieni odbywały się także w różnych miejscach miasta.  Od kilku lat Unia Polskich Pisarzy Lekarzy bierze udział w tym święcie poezji, a także ją współorganizuje.
Waldemar Hładki

Poniżej o naszym unijnym udziale w tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji pisze Majka Żywicka-Luckner

 

 

 

 

 

 

 

X Ogólnopolski  Konkurs Poetycko-Prozatorskim „Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 12 października 2019 r. o godz. 12.00 w Domu Literatury Krakowskie Przedmieście 87/89, w ramach 48. Warszawskiej Jesieni Poezji, odbyło się uroczyste rozdanie nagród w X Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorskim „Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów. Spotkanie prowadziła Maria Żywicka-Luckner.

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe, w tym Antologię pokonkursową, wręczali członkowie Jury: Marek Wawrzkiewicz, Aldona Borowicz, Waldemar Hładki. Nagrodzone prace czytali aktorzy: Iwona Rulewicz i Wojciech Magnuski. Opracowanie muzyczne: Joanna Babiarz – skrzypce i śpiew oraz Janusz Szot – gitara i śpiew. Po rozdaniu nagród, jurorzy, wykonawcy,  laureaci i ich goście zaproszeni zostali na obiad.

O godzinie 15.00 odbyła się promocja Antologii 48. WJP …Czeladnicy u Kochanowskiego w której oprócz prac poetów należących do ZLP, poetów niezrzeszonych, zaprezentowano twórczość 27 lekarzy członków UPPL.

W godzinach popołudniowych w Klubie Księgarza ul. Rynek Starego Miasta 22/24 odbył się spektakl poetycko-muzyczny „Molekuły wrażliwości 2”. Wiersze lekarzy nagrodzonych w Konkursie oraz lekarzy z UPPL: Jerzego Andrzejczaka, Joanny Czajkowskiej-Ślasko, Magdaleny Człapińskiej, Grzegorza Dziekana, Waldemara Hładkiego, Jacka  Juszczyka, Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego, Witolda Kopeć, Zbigniewa Kostrzewy, Aldony Kraus, Zbyszka A. Łobodzińskiego, Marii Maślińskiej, Ewy Miszczak-Matuszewskiej, Renaty Paligi, Piotra Piątka, Agnieszki  Rautman-Szczepańskiej, Bolesława Sawickiego, Izabelli Skórskiej, Mieczysława Śmiałka, Daromiły Tomawskiej, Jarosława Waneckiego, Bogdana Wasilewskiego,  Marcina Wołowca,  Marii Żywickiej-Luckner czytała Iwona Rulewicz. Opracowanie muzyczne: Joanna Vorbrodt – śpiew, Romuald Vorbrodt – gitara i śpiew. Spektakl odbył się w niezwykle metafizycznej atmosferze, a wiersze do których napisali muzykę i „wyśpiewali” Joanna i Romeo Vorbrodtowie były miłą niespodzianką dla autorów.

Nie przypadkowo rozdanie nagród w Konkursie „Puls Słowa” obywa się od kilku lat podczas Warszawskiej Jesieni Poezji, jest to dla nas lekarzy, znakomitą okazją, by brać czynny udział w imprezach Jesieni: lekcjach poetyckich i lekcjach literackich w szkole, panelach dyskusyjnych, konkursach jednego wiersza.  W dniu 11 października o godz. 17.30 wraz z poetami z Kieleckiego oddziału ZLP Stanisławem Nyczajem, Joanną Babiarz i Januszem Szotem, na Starej Pradze w Pracowni i Galerii „Szuflada” przy ulicy Kawęczyńska 4 prezentowali się poeci Warszawskiego ZLP Ewa Zelenay oraz lekarze Warszawskiego OIL Aldona Kraus i Maria Żywicka-Luckner. Z niezawodną gitarą towarzyszył nam Sławomir Korsan.

Podczas 48. WJP po raz kolejny mieliśmy okazję przekazać szerszej publiczności, że tak wielu z nas, nosi w sobie nie tylko empatię, tak niezbędną w zawodzie lekarza, ale prowadzi też życie twórczego wrażliwca.

                                                    Maria Żywicka-Luckner

Jesienne Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy w Spale,
4-6 października 2019 r.

W tym roku na nasze sympozjum wybraliśmy się do Spały, na ziemię łódzką. Głównym organizatorem naszego spotkania był Jerzy Andrzejczak. Uzyskaliśmy także wsparcie od Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, Pana dr. Pawła Czekalskiego,  za co serdecznie dziękujemy. W sympozjum wzięło udział 32 osoby, którym za udział także dziękuję. Pierwszego dnia, w piątek po kolacji odbyło się spotkanie robocze UPPL, które prowadził jej prezes Waldemar Hładki. Następnie odbyła się sesja naukowa na której zaproszony gość, prezes ZLP Marek Wawrzkiewicz wygłosił referat pt. “Osobliwe wiersze pana Jarosława”, dotyczący poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Waldemar Hładki wygłosił referat pt. “Słowo o Tuwimie, Tuwim a Kwiaty Polskie, Tuwim w piosence”. W drugim dniu uczestnicy brali udział w wycieczce po ziemi spalskiej. Odwiedziliśmy Inowłódz, urocze miejsce, gdzie w swoich młodzieńczych latach przebywał często na letnisku Julian Tuwim. Przy kościółku św. Idziego, na górze nad Pilicą, Waldemar Hładki odczytał fragmenty Kwiatów Polskich nawiązujące do obecności Tuwima w Inowłodzu. Potem spacer i zamek w Inowłodzu. Następnie wizyta w Spale, puszczy spalskiej – niemieckim  bunkrze kolejowym w  Konewce, Tomaszowie Mazowieckim i Niebieskich Źródłach. Wieczorem odbyły się warsztaty literackie z udziałem prof. Mariusza Gołąba z Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Kultury Współczesnej, Katedry  Teorii Literatury. Omówiono zgłoszone wiersze i prozę kilkunastu pisarzy lekarzy. Następnie odbyło się Tekstowisko, na którym każdy z uczestników mógł przeczytać swoje utwory, co było połączone także z możliwością oceny słuchaczy ad hoc. Sobotni wieczór zakończył koncert piosenki literackiej Waldemara Hładkiego przy akompaniamencie gitary. Mimo złych prognoz towarzyszyła na prawie słoneczna pogoda, bez deszczu.  W niedzielny słoneczny poranek uczestnicy sympozjum mieli także okazję odwiedzić słynny Jarmark Spalski odbywający się raz w roku. Było na nim prawie wszystko i niepowtarzalna atmosfera. Wiem, że zakupy się udały.

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Jadwiga Kowalczyk

Po pożegnaniach wyjeżdżaliśmy pełni wrażeń. Serdecznie dziękuję Jurkowi Andrzejczakowi za trud zorganizowania naszego spotkania.

Waldemar Hładki

63 Kongres Światowej Unii Lekarzy Pisarzy
Vila Real 10-14 września 2019 roku

            Prawie cały tydzień trwał 63 Kongres Światowej Unii Lekarzy-Pisarzy (UMEM – Union Mondiale des Écrivains Médécins – World Union of Physician – Writers). Organizowany co roku kongres, w 2019 r. odbył się w Portugalii w mieście Vila Real. Kongres UMEM 2019 był połączony ze spotkaniem Portugalskiego Towarzystwa Lekarzy-Pisarzy i Lekarzy-Artystów Plastyków (Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos). Towarzystwo to obchodziło w 2019 r. 50-lecie powstania. Połączenie dwóch konferencji spowodowało, że w Kongresie UMEM uczestniczyło znacznie więcej niż w latach poprzednich, lekarzy z Portugalii i Brazylii. Wpłynęło to również na obrady, na których dużo częściej niż było to w tradycji kongresów, używano języka portugalskiego.
Otwarcie obrad odbyło się w Hotelu Miracorgo. W oficjalnym otwarciu uczestniczyli oprócz władz UMEM z prezydentem Rolandem Noëlem na czele, przedstawiciele portugalskich towarzystw lekarskich i literackich oraz burmistrz miasta Vila Real – Eugénia Almedia. Po przemówieniach powitalnych dyplom honorowy UMEM wręczono Carlosowi Manuelowi Vieira Reisowi, który był wieloletnim prezesem Towarzystwa Portugalskich Lekarzy-Pisarzy i Lekarzy-Artystów Plastyków oraz prezydentem UMEM 2004-2009.  Uroczystość otwarcia umilała śpiewem i muzyką Grupo de Cantares Regionais de Vila Real. Po uroczystości prezydent UMEM Roland Noël otworzył wystawę publikacji lekarzy-pisarzy. Drugi dzień obrad rozpoczęto zwiedzaniem bogatej kolekcji Muzeum Numizmatycznego, a następnie w ratuszu miejskim Vila Real uczestnicy Kongresu zostali przyjęci przez Eugénię Almeida – burmistrza miasta. Była to też okazja do ofiarowania bibliotece miejskiej książek, które wyszły spod pióra uczestników kongresu. Wśród ofiarodawców był Eugeniusz Kucharz. Oczywiście, nie brakło dobrego porto, tym bardziej, że Vila Real znajduje się w centrum regionu produkcji tego wyjątkowego rodzaju wina. Jako ciekawostkę można dodać, że budynek ratusza to budynek dawnego szpitala miejskiego.

Po południu zwiedzano wykopaliska rzymskiej świątyni w Fragas de Panóias oraz muzeum największej rzeki Portugalii – Douro. Wieczorem odbyła się sesja prezentacji poezji. Kolejny dzień kongresu rozpoczęły sesje prozy literackiej. Po południu uczestnicy kongresu pojechali do miasta Lamego, miasta Portugalii będącego w dawnych wiekach siedzibą Sądu Królewskiego. To stosunkowo małe miasto posiada muzeum o ogromnych zbiorach. Po jego zwiedzeniu udaliśmy się pojazdami elektrycznymi na wzgórze do Sanktuarium Matki Boskiej Uzdrowicielki (Santuário de Nossa Senhora dos Remédios) a następnie w restauracji Jardim Real odbyła się sesja czytania poezji. Na uwagę zasługują wiersze Josyanne Franco z Brazylii, która pochodzi z Amazonii i w poezji nawiązuje do swojej rodzinnej ziemi. Jest znaną od lat literatką a pracuje jako pediatra w Sao Paulo. Po wieczornej sesji czytania poezji udaliśmy się do teatru miejskiego w Lamego i wysłuchaliśmy wielce udanego występu zespołu rocka progresywnego.  Następny dzień rozpoczęła sesje prozy. Roland Noël mówił o eksudacie żydowskich emigrantów z lat powojennych, a fragmenty swej prozy przedstawili Marianna Bettencourt i Socoro Veras i Simone Bandirali.
Wspomnieć należy o prezentacji książki – zbiorowej pracy autorów włoskich poświęconej tematyce wojennej. W jednym z opowiadań omówione są walki pod Monte Cassino, w tym udział Polaków. Wieczorem odbył się występ orkiestry studentów konserwatorium w Vila Real. W tym dniu odbyło się posiedzenie Zarządu UMEM. Ustalono, że następny kongres odbędzie się w Wersalu a jego tematem wiodącym będzie „Medycyna i literatura jako źródła dobra chorego”.

Vila Real 10 września 2019 r. Po uroczystości otwarcia obrad. Od lewej: Marianna Bettencourt, Carlos Manuel Vieira Reis (z dyplomem UMEM), Ofélia Bomba, Maria José Leal, Anna Kotulska-Kucharz, Eugeniusz Józef Kucharz, Roland Noël

                                                                             Eugeniusz Kucharz

Eugeniusz Kucharz był oficjalnym przedstawicielem UPPL na Kongresie UMEM w Portugalii. Serdecznie dziękujemy za jego udział.

Waldemar Hładki