Informacja z dnia 4 marca 2017 r.

 XVII Biesiada Literacka UPPL
3 marca 2017r. jak corocznie odbyła się w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi kolejna “Biesiada Literacka UPPL” zorganizowana przez nasze koleżanki: Magdę Człapińską i Barbarę Szeffer-Marcinkowską. Pomoc w organizowaniu biesiady udzieliła także OIL w Łodzi. W biesiadzie uczestniczyli czynnie członkowie Unii Polskich Pisarzy Lekarzy i koledzy lekarze z poza UPPL: Joanna Czajkowska, Jerzy Andrzejczak, Stefan Trzos, Grzegorz Ratajczak, Mirosława Kuchciak- Brancewicz, Marek Pawlikowski, Bolesław Sawicki i Grażyna Perlińska-Siuda.
 Zwyciężyła Joanna Czajkowska-Ślasko
 Twórczość oceniał krytyk  mgr Piotr Grobliński
Gratulujemy serdecznie uczestnikom i zwyciężczyni
 Waldemar Hładki
Poniżej galeria zdjęć z Biesiady Literackiej
IMG_6017IMG_5935IMG_5938

 

IMG_5965IMG_5961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwyciężczyni Biesiady Joanna Czajkowska-Ślasko (po lewej), Magdalena Człapińska – organizatorka Biesiady (po prawej)

 Foto. nasza unijna koleżanka Jadwiga Kowalczyk

 

 Szanowni Unijni Przyjaciele

Ukazał się już “Almanach Rytwiański Pisarzy Lekarzy”, będący pokłosiem tak udanego  jesiennego Sympozjum UPPL w Rytwianach. Dzięki staraniom organizatora dr. Macieja Zarębskiego, podjął się on także trudu wydania okolicznościowego Almanachu co jest zjawiskiem wyjątkowym w historii UPPL. W jego treści znalnazły się nie tylko utwory literackie uczestników sympozjum ale także bardzo ciekawe referaty wygłoszone przez prof. Andrzeja Tyszkę, dr. Macieja Zarębskiego i ks. Wiesława Kowalewskiego. Ponadto można w nim przeczytać wyczerpującą informację o sympozjum pióra Macieja Zarębskiego. Poniżej okładka almanachu, informacja o sympozjum i recenzja Pani Lucyny Kukomskiej.

DSC00659

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z sympozjum Rytwiany

Literackie sympozjum lekarzy

Oto znowu Biblioteka Świętokrzyska podarowała nam kolejny  rarytas w postaci Almanachu Rytwiańskiego pisarzy lekarzy znakomicie opracowanego  przez niestrudzonego dr Macieja Andrzeja Zarębskiego. Przedmiotem almanachu, jak autor określił w „Słowie wstępnym”, są „…materiały sympozjum, które odbyło się we wrześniu 2016 r. na Ziemi Świętokrzyskiej…” Odbyło się ono w miejscu wyjątkowo do tego typu zgromadzeń przyjaznym, mianowicie na terenie pokamedulskiego Eremu w Rytwianach. Całość zamieszczonych materiałów charakteryzuje wyjątkowy ład tematyczny oraz ogromna dbałość o treść i formę. Bogaty wybór twórczości literackiej uczestników sympozjum w połączeniu z częścią referatową i sprawozdawczą wskazuje na ogromne, rosnące znaczenie organizacji, jaką jest Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, w życiu literackim kraju. Wskazuje również na to, że pisanie staje się pięknym i pożytecznym hobby dla lekarzy o przeróżnych specjalizacjach zawodowych. Na wstępie mamy trzy referaty wprowadzające w  całą tematykę sympozjum i jego miejsce, a więc sylwetki lekarzy pisarzy oraz region. Metodycznie uporządkowana kolejność.

Sekwencję referatów otwiera znakomity, jak zawsze zresztą, referat prof. Andrzeja Tyszki skoncentrowany na przedstawieniu, w układzie historycznym, sylwetek lekarzy znanych szerokiej opinii publicznej jako literatów. Jest to przekrój europejski i nasz własny, polski. Mamy więc okazję bliżej poznać działalność literacką, m.in. takich lekarzy jak Nostradamus, Sigmund Freud, Antoni Czechow, Michaił Bułhakow, Wasilij Aksjonow, Felicjan Sławoj-Składkowski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski czy Tadeusz Boy-Żeleński.

W dalszej części ks.Wiesław Kowalewski, gospodarz i dyrektor Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, zapoznaje nas z historią i genezą powstania klasztoru dla kamedułów, ufundowanego przez wojewodę krakowskiego Jana Tęczyńskiego. Historia tegoż kamedulskiego eremu jest bardzo ciekawa i ściśle powiązana z naszymi dziejami. Dzięki temu można go mianować matecznikiem polskich tradycji.

W końcu dr Maciej A. Zarębski zabiera czytelnika w podróż po Kielecczyźnie szlakiem dworów i pałaców, których jest tu bez liku. Dzięki temu  referatowi poznajemy symbole świetności dawnej Polski, często celowo niszczone w latach powojennych w imię wyprania ze świadomości narodu polskiego  wszelkich pozostałości po naszych szlacheckich korzeniach. Nie współgrało to bowiem z narzuconymi nam przez Wielkiego Brata ideami. Materiał jest bogato ilustrowany zdjęciami, co z pewnością zachęci niejednego czytelnika do odbycia podróży po tej ziemi historią pisanej.

W części zawierającej utwory literackie uczestników sympozjum znajdujemy trzynaście nazwisk autorów opowiadań, wspomnień i poezji. W znakomitej większości swojej twórczości autorzy powracają wspomnieniami do lat dzieciństwa odnosząc się do miejsc urodzenia i wzrastania z wielką czułością i nostalgią. Zresztą któż z nas nie cofa się pamięcią do tych beztroskich lat spędzonych w rodzinnym domu, nawet gdy czasami już go teraz nie ma? W wielu utworach powraca się do różnych przeżyć, które w jakiś sposób wywarły na życiu autorów swoje piętno zmuszając ich często do podjęcia ogromnej walki z przeciwnościami losu. Przewija się tam całe ich dotychczasowe życie związane z podróżami np. do krajów dalekiej Azji, czy chociażby bliższej  Wileńszczyzny. Możemy  również wspólnie zastanowić się nad życiem człowieka na tle przemijającego czasu, przyjrzeć się rodzinie, rejestrować ulotność życiowych chwil. Wiersze oddają znakomicie stany ducha człowieka w różnych sytuacjach, wdzierając się w niektóre z nich z impetem jakby autor chciał wykrzyczeć cały swój ból, złość i miłość.  Innym razem pełno w nich liryzmu, ciepła, dobroci, uśmiechu, lekkości, żartu i przestrzegania zasad wiary, na jakiej oparte jest życie. Są to wiersze sercem pisane, z reguły z dobrym warsztatem literackim, jak chociażby u  Wojciecha Pająka. Zresztą wszyscy ci piszący lekarze mają ogromne szanse zapisać się złotymi zgłoskami w annałach literatury polskiej. I nie tylko polskiej.

W swojej końcowej części almanach zamknięty  jest szczegółową relacją z przebiegu trzydniowego sympozjum. Zawiera informacje związane ze spotkania z władzami Naczelnej Rady Lekarskiej oraz  Izb Lekarskich, warsztatami literackimi , a także podjęciem określonych działań do obchodów złotego jubileuszu Unii Polskich Pisarzy Lekarzy funkcjonującej już 50 lat. W części tej dr Maciej A. Zarębski przytacza również wiele ciekawostek na temat historii Eremu Rytwiańskiego, których próżno szukać w różnych oficjalnych materiałach.  Almanach jest znaczącą pozycją wydawniczą, w której każdy może znaleźć dla siebie interesujące tematy i zanurzyć się w pięknie poezji oferowanej przez naszych lekarzy. Niewątpliwie sympozjum zapisało się jako kolejny sukces organizacyjny i popularyzatorski dr Macieja A. Zarębskiego. Wydanie zaś materiałów w formie książkowej z pewnością zwróci uwagę szerszej opinii publicznej na bogactwo ducha środowiska lekarskiego. A że jest to bogactwo ogromne świadczy o tym prezentacja twórczości lekarzy piszących i biorących udział w sympozjum. Książka ta powinna znaleźć swoje miejsce na półce każdego przeciętnego Polaka gdyż oprócz obcowania z poezją można pogłębić również swoją wiedzę z zakresu naszej polskiej historii.

Lucyna Kukomska

Moi Drodzy
Z przykrością informuję Państwa, iż w dniu 15.02.2017 r. odszedł od nas na wieczny spoczynek nasz unijny przyjaciel dr Eugeniusz Czubak. Był wieloletnim członkiem UPPL i wieloletnim członkiem władz UPPL. Prozaik. Początkowo, w czasie studiów i pierwszych lat pracy zawodowej związany z Krakowem, a następnie ze Śląskiem, gdzie pracował do przejścia na emeryturę. Członek Honorowy Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Wspaniały człowiek i lekarz, emanujący spokojem, dobrem i przychylnością dla wszystkich ludzi. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Prezes UPPL
Waldemar Hładki