Informacja z dnia 21 czerwca 2020 r.

Moi drodzy

W dniu wczorajszym w siedzibie UPPL – odnowionym po remoncie lokalu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego. Jak zawsze było o czym radzić, a program spotkania obejmował kilkanaście punktów. Radziliśmy między innymi o zbliżającym się na początku października Sympozjum UPPL w Gdyni, dopinaliśmy ostatnie prace przed drukiem kolejnego naszego almanachu, który chcemy wręczyć autorom na spotkaniu w Gdyni. Była także informacja i dyskusja na temat udziału UPPL w obchodach setnej rocznicy ZLP, tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji, przygotowaniach do trzeciego już spektaklu poetyckiego UPPL “Molekuły Wrażliwości”, który odbędzie się w  Warszawie.  Otrzymaliśmy także informacje o konkursach poetyckich “Puls Słowa” i “Przychodzi wena do lekarza”. Podjęliśmy uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego skarbnika za rok obrotowy 2019. Zaproszonym gościem był z tego powodu kol. Wojciech Pająk – szef komisji rewizyjnej. Omawiano sprawy związane z dalszym poszerzaniem i rozwojem naszej biblioteki UPPL i archiwum cyfrowego biblioteki. Przyjęliśmy kolejnego nowego członka do naszej Unii – kol. Jerzego Gronkiewicza. Niestety, analiza rzetelności w opłacaniu składek członkowskich naszych koleżanek i kolegów wypadła jak zawsze nader mizernie. Zatem mój apel do Państwa o uregulowanie zaległości za poprzednie lata i również opłaty za bieżący rok (mamy już czerwiec). W razie wątpliwości składkowych proszę o kontakt z naszym skarbnikiem kol. Januszem Czarneckim. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z naszego spotkania autorstwa Ani Pituch-Noworolskiej.

Waldemar Hładki