Informacja z dnia 18 października 2021 r.

Drodzy Czytelnicy tej strony.

Wkrótce kolejne spotkanie i Święto Poezji w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Jak co roku, swój istotny udział w tej imprezie będzie miała Unia Polskich Pisarzy Lekarzy. Zapraszam do uczestnictwa, także czynnego.

Do zobaczenia w Warszawie

Waldemar Hładki

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
Festiwalu Poezji „Zamiast”

  1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów – amatorów oraz osób będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS).
  2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
  3. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz wydrukowany lub napisany własnoręcznie, czytelnie i opatrzony własnym nazwiskiem.
  4. Wiersze ocenia jury powoływane przez organizatora Festiwali Poezji „Zamiast”.
  5. Jury przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1000 zł.
  6. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi.
  7. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 24 października 2021 roku ( niedziela) o godzinie 12.00 w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie.
  8. Z turnieju zostanie sporządzony protokół a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących o wynikach turnieju na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wzięcie udziału w Turnieju Jednego Festiwalu Poezji „Zamiast”.