Informacja z dnia 10 kwietnia 2016 r.

Kilka dni temu nasz wyjątkowo aktywny literacko członek UPPL Andrzej Chodacki poinformował nas o Jego kolejnych osiągnięciach pisarskich.

Andrzej pisze do nas:

„Poniżej przedstawiam nowości z mojego życia literackiego.

Publikowałem ostatnio w  Kwartalniku Społeczno-Kulturalnym Wschód , w Kwartalniku Społeczno – Kulturalnym Goniec Świętokrzyski, w Ciechanowskich Zeszytach Literackich , w Dwumiesięczniku Literackim SOFA , w Miesięczniku Społeczno – Kulturalnym WOBEC , w Lubuskim Piśmie Literacko – Kulturalnym Pro Libris , w Portalu Pisarze.pl Tygodnik Literacko – Artystyczny, w Magazynie Wileńskim Nr 2/2016, w Naszym Piśmie w Tasmanii Nr 1(77)/2016. „

Andrzej został w marcu 2016 r. przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Autorów Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie – A.P.A.J.T.E.

 Nowe książki, których jest współautorem  to:

Ziemia parczewska : przyroda, ludzie, historia” album fotograficzny Gminy Parczew 2015 rok.
“R.I.P” polsko – polonijny almanach poświęconym tematyce śmierci Wydawnictwo im. Macieja Apostoła 2015 rok.
“Przezroczystość”” Almanach Grupy Literackiej Warszawa 2015 rok.
Imiona Miłości” Almanach polsko-polonijny Starachowice 2016 rok.
Matka” polsko – polonijny almanach poetycko – prozatorski Wydawnictwo im. Macieja Apostoła 2016 rok.

Dwie nowe recenzje twórczości Andrzeja:

Longin Jan Okoń Prezes Honorowy Związku Literatów Polskich Oddział Lublin : http://www.wydawnictwo-lena.pl/recenzja-doktor.html
Gazeta Lekarska Nr 2/2016 Ryszard Golański : http://www.wydawnictwo-lena.pl/recenzja2-doktor.html

Gratulujemy Andrzejowi

Prezes UPPL Waldemar Hładki