Informacja z dnia 12 marca 2019 r.

W dniu 23 lutego 2019 r., w Domu Literatury w Warszawie odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Wybraliśmy nowe władze UPPL na kadencję 2019-2022. Na Prezesa Unii został wybrany ponownie prof. Waldemar Hładki. Skład nowych władz jest umieszczony w zakładce “Władze”. Gratulujemy wszystkim wybranych.

Jednocześnie dziękujemy Członkom Zarządu Głównego UPPL poprzedniej kadencji za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej Unii.

XIX Biesiada Literacka UPPL w Łodzi

Biesiada– najpiękniejsze święto poezji

Biesiada – słowo to kojarzy się nam z radością, ze świętem właśnie i z ucztowaniem. Tak też było podczas XIX już Ogólnopolskiej Biesiady Literackiej.  Spotykamy się tradycyjnie już od lat w każdy pierwszy piątek marca, tym razem był to 1 marzec. Radowaliśmy się więc bardzo z tego spotkania, bo tam, gdzie są drzwi otwarte dla poezji, tam jest radość i świętowanie. Miałam zaszczyt i przyjemność już po raz 6 powitać uczestników Biesiady : poetów i prozaików, którzy przybyli w ten wieczór, by dzielić się z nami swoją twórczością, ale także publiczność-wspaniałą i wierną, która nigdy jeszcze nas nie zawiodła. Właśnie w takiej atmosferze podzieliłam się z ” Biesiadnikami” swoimi przemyśleniami na temat poezji. Jeśli od czasów Homera, Wergiliusza,  Petroniusza i innych twórców  ery starożytnej, a także  poetów późniejszych epok, powiedziano tak wiele o poezji i w poezji, to może wszystko?  I już  dziś,   niewiele możemy dodawać, lub zmieniać, aby stworzyć w  literaturze nowe wartości i przesłania, bo wszystko  było, powielamy więc tylko, to co inni przecież  dawno odkryli. Myślę jednak, że fakt iż jesteśmy poetami, otwiera przed nami  nowe  możliwości poznawcze, które nie kończą się nigdy, nawet wraz z przemijaniem epok , trendów i zwyczajów. Literaturę mona porównać do  drzewa; korzenie to właśnie twórcy tacy, jak wspomniani przeze mnie Horacy, , Wergiliusz i Petroniusz i inne wybitne postacie   starożytnego świata. A przecież jest także pień- silny, z którego wyrastają konary, a wyżej, gałęzie. Te najmniejsze, delikatne jeszcze gałązki, targane wiatrem i smagane deszczem, lecz z roku na rok potężniejące- to może właśnie nasi poeci, dla których największą radością jest dzielenie się dobrym słowem z innymi ludźmi, nierzadko  także  o krytycznym spojrzeniu, lecz życzliwymi.

W Biesiadzie uczestniczyło 9 osób – autorzy czytali  zarówno teksty poetyckie, jak i krótkie fragmenty prozy. Przedstawili się więc nam : Marek Pawlikowski, Joanna Czajkowska- Ślasko, Grzegorz Ratajczyk, Jerzy Andrzejczak, Wanda Rybak, Stefan Trzos, Mirosława Kuchciak- Brancewicz. Ponadto teksty swoje przysłały jeszcze 2 osoby,  lecz nie pojawiły się na Biesiadzie. Byli to  Stefan August i Anna Bronowicz. Od kilku już lat nadesłane utwory recenzuje krytyk i nieoceniony przyjaciel poetów Pan dr. Henryk Pustkowski,  który zawsze z wielką wyrozumiałością, dla naszych niedoskonałości warsztatowych, pochyla się nas tekstami, czyniąc uwagi, doradzając i zawsze zachęcając do dalszej pracy twórczej.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, zaraz po prezentacji , publiczność  głosowała na twórcę, którego utwory zyskały największe jej uznanie. W  tym roku sympatię zebranych zaskarbiła sobie Mirosława Kuchciak- Brabcewicz,  na II miejscu uplasował się Stefan Trzos a na III Wanda Rybak.  Na koniec zawsze  zwycięzca wypija ” Puchar Ambrozji”, tak było i tym razem,  przecież tradycji musi stać się zadość.

Odwiedziła nas Basia Szeffer – Marcinkowska. Pomimo problemów zdrowotnych przybyła do Klubu Lekarza, bo przecież Biesiada, to Jej dzieło, więc  nawet  gdy  nie prowadziła już Biesiady, przekazując ” pałeczkę” mnie, doradzała jednak i z matczyną troską spoglądała w przyszłość, aby impreza zawsze wypadła imponująco. Próbując ukryć wzruszenie, pozdrowiła serdecznie  wszystkich uczestników Biesiady, zarówno twórców , jak i publiczność, dziękując za to, że przybywają , w chłodny marcowy wieczór, już od lat, bo wciąż coś dla nich znaczy poezja, i każde słowo pisane. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że spotkamy się za rok na kolejnej XX a więc jubileuszowej Biesiadzie, która , jak poprzednie będzie wielkim świętem poezji.

                   Magda Człapińska

Publikacje UPPL

Wysiłkiem organizatorki Łódzkich Biesiad Literackich Magdaleny Człapińskiej ukazały się kolejne XXXVIII Zeszyty Literackie (2019/1) wypełnione treścią i zdjęciami autorstwa Jadwigi Kowalczyk z XVIII ubiegłorocznej Biesiady Literackiej UPPL w Łodzi. Doceniamy wysiłek i dziękujemy.

Publikacje Książkowe

W ostatnim czasie otrzymałem kilka nowo wydanych książek naszych członków: Agnieszki Kani i Włodzimierza Zakrzewskiego . Książka “Którędy do Buszu” to teksty Autorki związane z ilustracjami wykonanymi i opublikowanymi w formie książkowej przez studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Tematyczne ilustracje do tekstów powstały w Pracowni Rysunku Magdaleny Hlawacz i Pracowni Projektowania Graficznego Grzegorza Gajosa.

Z kolei Włodzimierz Zakrzewski wydał książkę dla dzieci “Puszek, Puszka i Święta” z serii “Rozmawiamy”. Publikację tę tworzą trzy pogodne, pełne ciepła opowieści o tematyce zimowo-świątecznej. Książka powstałą przede wszystkim by zachęcić dorosłych do rozmów z dziećmi.
Zdaniem prof. dr hab. Reginy Pawłowskiej, książka genialnie wpisuje się w potrzeby rozwojowe małego dziecka, podsuwając dorosłym rozmowę jako narzędzie do wspierania tego rozwoju, a dziecku zostawiając swobodę pytań, możliwość obserwacji najbliższego otoczenia i nawiązywania więzi językowych z bliskimi dorosłymi, zawsze obecnymi przy dziecku i objaśniającymi mu świat.

Nową książką – zbiorem poezji obdarował mnie także Mieczysław Śmiałek. Wraz ze swoją żoną Marią, także poetką wydali wspólnie tomik z ilustracjami pt.” Ulica Wspólna Droga”

Dziękujemy i gratulujemy.

Waldemar Hładki