Informacja z dnia 10 lipca 2017 r.

Drodzy Unijni Przyjaciele

Oto nowa książka Katarzyny i Jerzego Samusików – “Dwory i Pałace na Litwie” z recenzją naszego unijnego kolegi Macieja Zarębskiego.

O najnowszym dziele artystycznym Katarzyny i Jerzego Samusików

 Niezwykle pracowite twórczo małżeństwo mieszkające w Białymstoku opublikowało w II kwartale 2017 roku kolejny fotoalbum.  To 256 – stronicowa publikacja książkowa, formatu ponadnormatywnego A4, zatytułowana Dwory i pałace na Litwie. Album został starannie opracowany, wydany na papierze kredowym z okładką w twardej oprawie przez współpracującą z Samusikami  Fundację  Sąsiedzi. Jest owocem kilkuletniej pracy autorów, ich wielokrotnych podróży na Litwę, podczas których zbierali materiał dokumentacyjno-faktograficzny dotyczący historii ziemiańskich siedzib należących w czasach dawnej Rzeczpospolitej do tak znamienitych polskich rodów jak Radziwiłłowie, Tyszkiewiczowie, Sapiehowie, Ogińscy czy Czapscy.

W rezultacie autorzy opisali i udokumentowali fotograficznie 65 pałaców i dworów należących nie tylko do tych znanych polskich rodzin wymienionych powyżej, ale także będących siedliskami rodzinnymi mniej zamożnych, ale bardzo zasłużonych dla naszej historii, kultury, literatury i nauki rodaków, m.in. Gabriela Narutowicza, Józefa Piłsudskiego, Stanisława Witkiewicza, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Kornela Makuszyńskiego, Władysława Syrokomli czy Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Wszystkie te obiekty zostały opisane w tym albumie w sposób profesjonalny,  językiem wytrawnych znawców architektury posiadających wiedzę historyka sztuki. Trzeba podkreślić, iż omawiany album stanowi kolejną (piątą)  pozycję  serii dworkowo-pałacowej autorstwa K.J. Samusików.  Na polskim rynku wydawniczym, warto to podkreślić, album Dwory i pałace na Litwie jest pierwszą publikacją, w której w sposób rozbudowany zostały pokazane dzieje polskiej magnaterii i zachowanych do dzisiaj jej rezydencjalnych budowli, zachowanych w przyzwoitym stanie, na obszarze dzisiejszej Litwy.

Wcześniej małżeństwo Samusików wydało foto-albumy dotyczące zabytkowych dworów i pałaców Białostocczyzny, regionu Łomżyńskiego oraz Podlasia i Kresów Wschodnich. Jerzy Samusik jest ponadto  autorem wydanego przed dwoma laty reportażu albumowego Z biegiem Narwi, o którym prof. Adam Dobroński napisał, że jest połączeniem luksusowego przewodnika ze szczegółowymi opisami najważniejszych nad Narwią (zwaną polską Amazonką) obiektów zabytkowych i krain przyrodniczych z „portretami” ptaków oraz zwierząt. Całość okraszona ponadto biografiami słynnych Podlasian wtopionych w krajobrazy nadnarwiańskie.

Jerzy Samusik to lekarz, podróżnik i fotografik, od lat parający się piórem i kamerą;  należy do Związku Literatów Polskich oraz do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Ma w swoim dorobku kilkanaście książek reportażowych, głównie o tematyce podróżniczej. Od lat popularyzuje wiedzę o krajach i regionach świata, w których przebywał z racji pracy (Libia, debiut książkowy w roku 1985), czy licznych podróży (Sahara, Nepal, Himalaje, Meksyk, Indie). Jego reportaże publikowane były także w wielu ilustrowanych czasopismach.

Katarzyna Samusik, z zawodu mgr rehabilitacji ruchowej, od lat towarzyszy mężowi w jego twórczych podróżach, podczas których pomaga mu w zbieraniu materiałów oraz ich udokumentowaniu. Razem stanowią doskonale uzupełniający i rozumiejący się duet literacko-artystyczny. Znane są w  historii naszej literatury podobne małżeństwa twórcze, że przywołam chociażby takie nazwiska jak Centkiewiczów, Wajdów, czy z naszego Eskulapowego podwórka – Wojciechowskich.

Z obowiązku recenzenta muszę nadmienić, iż redakcji tomu podjął się Piotr Brysacz, a edytorsko album opracował Andrzej Kalinowski.

Gorąco namawiam do lektury tej wartościowej albumowej publikacji.

Maciej Andrzej Zarębski
P.S. Album można nabyć zamawiając pod e- mailowym adresem fundacja.sasiedzi@gmail.com . Albo pytać o niego w księgarniach Empiku i Domach Książki.

 

Kolejne propozycje wydawnicze

W ostatnim czasie otrzymałem egzemplarze nowych książek, których autorami są: Zbigniew Kostrzewa i  Zbigniew Jabłoński. Gratuluję autorom. Bliższe informacje o książkach w zakładce publikacje członków UPPL. Poniżej zdjęcia okładek.

Waldemar Hładki