Ogłoszenia

17 stycznia 2018 r.

Biesiada literacka UPPL 2 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 marca 2018 r., jak zwykle w Klubie Lekarza Okręgowej  Izby Lekarskiej w Łodzi przy  ul. Czerwonej 3 odbędzie się XVIII Ogólnopolska Biesiada Literacka. Początek o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy Autorów – Lekarzy z całej Polski do czynnego udziału w tej tradycyjnej imprezie, a Szanownych  Gości – miłośników żywego słowa zachęcamy do współbiesiadowania. Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów najpóźniej do 15 lutego 2017 r. wyłącznie w  formie elektronicznej na adres : biuro@oil.lodz.pl W zgłoszeniu należy podać swój adres pocztowy, mailowy oraz nr telefonu. Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3-5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza  krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy i ogłasza werdykt. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

W imieniu organizatorów Magdy Człapińskiej i Barbary Szeffer-Marcinkowskiej

Waldemar Hładki

30 listopada 2017 r.

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W czerwcu 2018 roku UPPL za sprawą i zaangażowaniem naszej koleżanki Grażyny Perlińskiej-Siudy oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich – Odział w Kołobrzegu organizuje w dniach 23-30 czerwca 2018 roku Wiosenne Sympozjum UPPL – Plener Literacki. Wszystkich chętnych gorąco zapraszam.

Poniżej dokładne informacje

Program pleneru Międzywodzie 2018-lekarze

W razie pytań proszę o kontakt
Barbara Jedlecka
SAP o/ Kołobrzeg
tel. 781 821 163

Waldemar Hładki

3 listopada 2017 r.

Zapraszam serdecznie

Waldemar Hładki

21 października  2017 r.

Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Feliksa Rajczaka

 ORGANIZATORZY:

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ

Klub Literacki TOPOLA

Założenia regulaminowe

 1. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi wielu działań kulturalnych w dziedzinie literatury, stworzenie możliwości do publicznych kontaktów i konfrontacji, a także uczczenie pamięci  patrona konkursu, będącego inspiratorem wielu działań kulturalnych na terenie byłej  Ziemi Sieradzkiej, obecnie regionu woj. łódzkiego.
 2. Konkurs  odbywa się co trzy lata.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy bez względu na wiek i przynależność do klubów, związków i stowarzyszeń twórczych.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie od 3 do 5 nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych utworów poetyckich, opatrzonych godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu. Do utworów należy dołączyć kopertę podpisaną tym samym godłem, zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, telefon oraz e-mail. Prace należy przesłać na adres: Miejski Dom Kultury, pl. Wolności 26, 98-220 Zduńska Wola ( z dopiskiem na kopercie „Konkurs Poetycki – Rajczak”).
 1. Tematyka utworów jest dowolna.
 2. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2017 roku.
 3. Jury konkursu powołane przez organizatorów, dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody pieniężne.

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu przewidziano na listopad-grudzień 2017 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz nie przesyłają nagród.

 1. Organizatorzy zwracają uczestnikom konkursu koszty podróży na podstawie biletów komunikacji krajowej (tylko w granicach Polski), a w przypadku dojazdu samochodem prywatnym pokrywają koszty  nie wyższe niż cena najtańszego biletu na trasie zamieszkania i imprezy. Podstawą wypłaty jest wówczas stosowne oświadczenie uczestnika Konkursu wraz z informacją uzyskaną od przewoźnika dotyczącą cen biletów na danej trasie.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
 3. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne rozstrzyga w sposób ostateczny Jury konkursowe działające w imieniu organizatorów.
 4. Szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania można uzyskać pod nr  tel. 0 43 823-25-92 wew. 26/27 , 691 447 310 lub e-mail imprezy@mdk-zdunskawola.pl  

 

****

Za tydzień Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. UPPL także zaznaczy swój udział w tej imprezie. Zapraszam do Krakowa.

Dok1

Waldemar Hładki

 

****

Drodzy przyjaciele,
Zapraszam serdecznie do spotkania w krotochwilnym nastroju w dniu 17. 11.2017 w hotelu Best Western Poleczki, ul. Poleczki 40A. Zbieramy się od 17.30, początek spektaklu opartego na mojej  książce jest o 18.00. Po spektaklu kontynuujemy w dobrym nastroju spotkanie w miłym sercu gronie. Konieczna uprzednia rezerwacja miejsca dla siebie i osób towarzyszących jeśli po  spektaklu chcecie pozostać wspólnie biesiadując.
Serdecznie zapraszamy,
Bohdan Wasilewski
oraz Artur Kupercmoker

 

 

 

 

 

 

 

1 października 2017 r.

Już 9 października, w piątek, rozpoczyna się w stolicy 46 Warszawska Jesień Poezji organizowana przez Warszawski Oddział Związku Literatów Polskich. Unia Polskich Pisarzy Lekarzy jest współorganizatorem tego wydarzenia  kulturalnego. Swój udział zaznaczymy w dniu 13 i 14 października. Zapraszam wszystkich członków UPPL i innych lekarzy piszących, a także wszystkich zainteresowanych do Domu Literatury na Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Impreza potrwa do 14 października. Pokłosiem święta poezji będzie tradycyjnie wydana antologia.

Waldemar Hładki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 sierpnia 2017 r.

Drodzy Unijni Przyjaciele i pozostali czytelnicy tej strony internetowej.

Serdecznie zapraszam na wieczór autorski naszego kolegi Macieja A. Zarębskiego, który odbędzie się 6-go września 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie Biblioteki Kieleckiej ul. ks. P. Ściegiennego 13. Maciej zaprezentuje swoją nową książkę, ostatnie publikacje i ofertę Biblioteki Świętokrzyskiej.  Spotkanie uświetnią swoją obecnością znane osobistości ze środowiska literackiego.

W imieniu  Dr. Zarębskiego zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje poniżej.

Zaproszenie MAZ wrzesień

Waldemar Hładki

 

5 czerwca 2017 r.

Szanowni Przyjaciele, 

po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni przez ZLP do współautorstwa Almanachu wydawanego z okazji Warszawskiej Jesieni Poezji.

Warunkiem zaistnienia w Almanachu jest nadesłanie  

do  20 czerwca 2017 r. 5  wierszy z krótką notką biograficzną  na adres: majkazywicka@wp.pl.

Zespół redakcyjny almanachu z pośród nadesłanych wierszy  wybierze  dwa wiersze  do druku. Każdy z autorów otrzyma bezpłatny egzemplarz Antologii. Promocja książki odbędzie się w październiku podczas Warszawskiej Jesieni Poezji.

Waldemar Hładki, Maria Żywicka-Luckner

 

Ogłoszenie – zaproszenie na  Noc Poetów do Krakowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

w dniach od 13 do17 września odbędzie się w Plovdiv, w Bułgarii 61 Kongres Światowej Unii Pisarzy Lekarzy. Koszt uczestnictwa w Kongresie razem z zakwaterowaniem w hotelu w którym odbędą się obrady wynosi 600 Euro od osoby. Osoba towarzysząca płaci także 600 Euro. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają sami. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa w dniu 15.06.2017 r.

Członków UPPL chcących wziąć udział w Kongresie proszę zgłoszenie tego Prezesowi UPPL poprzez kontakt mailowy celem przekazania dalszych informacji do dnia 10.06.2017 r. Osoby, które chcą czynnie uczestniczyć w Kongresie (prezentacja twórczości, referat) proszę o wcześniejsze przekazanie materiałów na adres mailowy Prezesa UPPL celem zapoznania się i akceptacji zgłoszonych przez uczestnika materiałów na Kongres. Poniżej przedstawiam oryginalny tekst informacyjny organizatorów o Kongresie.

Waldemar Hładki

Dear Colleagues,

 As You have already been informed about, The 61-st UMEM Congress will be conducted in Grand Hotel Plovdiv, from 13/09/17 to 17/09/17. The registration tax for international attendants and participants is 600 Euros per person. The same tax is for both members and accompanying guests, ( 1200 Euros per family ). Every attendant is invited to all the happenings and events in the Social and Art programme of the Congress. For children under 18 years of age, the registration tax is 500 Euros, as long as they will be accommodated along with their parents in same suite or room. Otherwise, they are accommodated and occupy a single room with registration tax of 600 Euros. This tax is comparatively lower than the one concerning the previously conducted Congress in 2016 in Italy. The registration tax for The 61-st UMEM Congress includes: 5-star hotel accommodation, breakfast, lunch, dinner meals, “Welcome drink” cocktail on the day of arrival, coffee-pause drinks during the day of the Literary reading, social programme with visits to galleries, museums, theatrical events at the Ancient amphitheatre, City Theatre Hall or at Plovdiv Opera Hall. The same registration tax also includes any transport expenses for the preliminarily intended to visit places and sightseeings, i.e. everything related, as any kind of expenditure, concerning the literature, artistic and social programme, for all the days during the Congress.

Traditionally, the travel to and from Plovdiv will be on attendants’ expenses and also any eventual prolonged stay in the city before and after the Congress.

By request, if attendants and participants want to be accommodated in Grand Hotel Plovdiv, Bulgarian delegates pay the same registration tax, under the mentioned above circumstances.It is necessary to be highlighted by me that the negotiated price is the lowest possible. It is several times lower compared with the usual registration taxes for such events. I myself really insisted on this important issue and I was fortunately been understood by the managing director of the hotel and together we used this opportunity for elaborating to perfection the accommodation taxes, nourishment and the other details concerning the very conduction of the Congress. Nevertheless, I realise that the price is still high for the regular delegate, but lower price rates turned out to be not possible, as a result of complex calculations made by the managers of the hotel. And after all we were able to negotiate price that is comparable to those, offered by other lower star rank hotels.

I anticipate the following opportunities for Bulgarian delegates to The 61-st UMEM Congress:

 1. Accommodation in Grand Hotel Plovdiv, under the mentioned above circumstances, as I have already highlighted;
 2. Accommodation in a lower star rank hotel or students’ dormitory of Medical University Plovdiv, with participation in all the enlisted events in the programme of the Congress: 3 lunch meals, 4 dinner meals, 1 cocktail beverage, 1 coffee-pause drink, social programme, including visits to museums, theatres, halls, transport, sightseeing,etc.. In this case, the price is around 150-160 Euros without the accommodation tax;
 3. In cases of waiver or any refusal from participation in social programme and other enlisted above events such as: lunches, dinners, cocktails, and coffee-pause drinks for meeting international colleagues, the price is around 90 Euros;
 4. I anticipate the opportunity for only visiting the Literary reading without participation in the other enlisted in the programme events. These anticipated opportunities are applicable to colleagues from Plovdiv or other parts of the state who arrange accommodation and nourishment on their own. In this case, the delegate does not pay any registration tax. The participant will be able to send a translated literature work of his/her own, which would be published by the UMEM, and also be granted the opportunity for reading some of his/her literature works in public at the Congress Hall, without paying any tax.

 The taxes for Bulgarian delegates include exactly what the person at the Congress consumes, without any additional bills to pay for. Should some high level of attendance to the Congress happen, it is possible to have some extra sum gathered by the taxes from the international delegates. Consequently, the sum in even parts would be divided between more delegates for tickets, tours, Halls, cocktails, transport, etc. In this direction, the board of the “СБП” took the advantage to send message to all the unions of writers in Europe, Russia, on the Balkans, and to some countries in Asia such as: Azerbaijan, Kazakhstan, China and others, in order to look together for any kind of support and co-operation, provided by Ministry of Culture and Ministry of Foreign Affairs, after the expected Government elections, of course.I really hope that we would receive some funding by these Institutions, so that the financial aspect could become way more  facilitated for the Bulgarian delegates to the Congress.

 The deadline for registration of delegates is until 15/06/17.

 We provide the following bank account for paying registration taxes:

 

UNICREDIT BULBANK

IBAN: BG80UNCR70001522084897

BIC: UNCRBGSF

SDRUZHENIE SAYUZ NA PISATELITE-LEKARI V BULGARIA-DIMITAR DIMOV

 

The sum will be reimbursed up to 90% in case of refusal from participation in the Congress, made before 15/07/17.

In case of refusal from participation in the Congress, made before 15/08/17, the sum of up to 30% of the registration tax will be reimbursed.

In case of refusal from participation in the Congress, before 01/09/17, no reimbursement of registration tax will be possible.

After 01/09/17, the money for registration tax won’t be reimbursed, with the one and the only exception for any cases concerning serious health deteriorating disorders, illness, because the major part of the payment for accommodation taxes of the delegates will have already been arranged. The amount of the tax and the conditions for reimbursement in cases of refusal from participation in the Congress are cohered with the board of the UMEM.

I anticipate an eventual meeting with Deputy Mayor of Plovdiv responsible for Cultural issues and with some representatives of the big companies in the city of Plovdiv. Should any of them favours to help by paying taxes for hotel accommodation, lunch and dinner meals, social programme events, etc.,the price would be definitely and significantly dropped off.

“God, be merciful, this could become true!”

 The Congress request for participation should preferentially include:

 1. Name of member of UMEM;
 2. Nationality;
 3. Medical specialty;
 4. E-mail address and telephone for correspondence;
 5. Address;
 6. Poet, Fiction writer, Playwright, Publicist;
 7. Preferences for single or double room accommodation;
 8. Numbers spending the night;
 9. Name/s of accompanying person/people;
 10. Which part of the programme is preferable for participation in (following the enlisted above 4 points);
 11. Amount and variant of work which would be read in public- poem, story or another genre.

 The Literary reading would allow 10 minutes for work presentation, being read in author’s native language. The delegates will have the opportunity to follow the text, published in the Congress special edition brochure in bi- triple language type of traditionally recognisable French, German and English. The translated text must be presented by the authors themselves in native language. Because of the poetic utterance and its specificity and also authors from countries with various languages, we won’t be able to provide the public with vintage simultaneous translation.

We will additionally send You the address to which You can send Your works and the accompanying translation.

We send the preliminary programme of the Congress and information about Plovdiv and the anticipated visits.

 Prof. Dr. Zlatimir Kolarov, D.M.Sc.

Chairperson of the Union of Writer-Doctors in Bulgaria “Dimitar Dimov”

Department of Rheumatology

13 “Urvich” str.

1612-Sofia

Bulgaria

 

Mobile: +359 888 220 118

Service number: +359 2 958 93 91

E-mail: zkolarov@abv.bg

 

24 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

przypominam, że 30 kwietnia 2017 upływa termin nadsyłania  wierszy na konkurs poetycki XXIX OLSP Kruszwica-Kobylniki (decyduje data stempla pocztowego).

W załączeniu regulamin.
Pozdrawiam,

serdeczności,

Krystyna Wulert
(koordynator XXIX OLSP)

1. REGULAMIN OLSP 2017

 

11 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

31 marca 2017 r.

Drodzy Unijni Przyjaciele i Lekarze „piszący”
Maria Żywicka-Luckner jak co roku zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kolejnej VIII edycji   Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Również gorąco zachęcam do nadsyłania swoich utworów literackich. Szczegóły poniżej.

Waldemar Hładki

VIII konkurs poetycki 2017

22 marca 2017 r.

SALON  LITERACKO-MUZYCZNY „CZTERY PORY ROKU”

ZAPROSZENIE

SPEKTAKL MULTIMEDIALNY „NAD OCEANEM SPOKOJU” (Historia Podróży)

DSC04379SŁOWO, OBRAZ I MUZYKA
w siedzibie Okręgowej  Izby Lekarskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 11a w Krakowie (sala konferencyjna -parter),
26 marca 2017 r.  o   godz. 18.45 (wejście na salę od 18.30)
Wszystkich ciekawych, wrażliwych, którym w duszy gra
Zaprasza

                                                                WALDEMAR  HŁADKI
(wstęp wolny)

 

10 marca 2017 r.

                            Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

ma zaszczyt zaprosić

na Biesiadę Literacką, która odbędzie się 16 marca 2017 r. (czwartek)
w Ośrodku Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury
w Zagnańsku (Gajowa 15).    Początek godz. 17.00

     W programie:

*  17.00  powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad

*  17.05  dr Maciej Andrzej Zarębski – prezentacja nowości Biblioteki

Świętokrzyskiej roku 2017: Almanachu Rytwiańskiego lekarzy pisarzy,

  zbioru opowiadań dr Jadwigi Wielgat-Hejduk List do świętego  Mikołaja

*  17.30  swój dorobek literacki zaprezentuje Irena Duchowska, poetka i prezes

                                                                    Stowarzyszenia Polaków w Kiejdanach

*  18.20 – poczęstunek kawowo-ciastkowy

                                                                 Prezes

                             Krajowej Rady Mateczników Patriotyzmu i Kultury

                             oraz  Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego

                                                    dr Maciej Andrzej Zarębski

 

10 lutego 2017 r. Ważne !!!

Szanowni Unijni Przyjaciele,

 W związku z przypadającymi w tym roku obchodami 50-lecia UPPL zostanie wydany Almanach, w którym przedstawiona zostanie bogato ilustrowana historia UPPL oraz zaprezentowana twórczość członków UPPL.

          Prosimy wszystkich członków UPPL o nadsyłanie pocztą mailową w terminie nie przekraczającym 5  marca 2016 r. swoich najbardziej reprezentacyjnych (ulubionych lub nagrodzonych) prac: prozy do 10 stron maszynopisu pisane czcionką – Times New Roman 12 lub  5 wierszy na adres majkazywicka@wp.pl. Prace nadesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane.

          Prawdopodobnie nie uda się pokryć kosztów Almanachu z pieniędzy UPPL i autorzy zamieszczonych prac będą zmuszeni do partycypowania w kosztach wydania. Terminowe nadesłanie prac, pozwoli zespołowi redakcyjnemu  Almanachu na złożenie oferty wydawniczej, oszacowanie kosztów wydania i wybrania, jak najkorzystniejszej oferty. O podjętej decyzji i znanych już wówczas kosztach wydania Almanachu poinformujemy wszystkich zainteresowanych po 18 marca.

Z poważaniem

Waldemar Hładki, Majka Żywicka-Luckner

31 stycznia 2017 r

Unia Polskich Pisarzy Lekarzy zaprasza wszystkich zainteresowanych do Kruszwicy. Poniżej szczegóły.

 Majka Żywicka-Luckner i Waldemar Hładki

Szanowni Państwo,
w imieniu Organizatorów XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica-Kobylniki przesyłam regulamin konkursu poetyckiego. Osoby zainteresowane konkursem proszone są o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Proszę o rozpropagowanie konkursu.

Łączę pozdrowienia,
Krystyna Wulert
(koordynator XXIX OLSP)

1. REGULAMIN OLSP 2017

6 stycznia 2017 r.

Biesiada literacka UPPL 3 marca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 3 marca 2017 r., jak zwykle w Klubie Lekarza Okręgowej  Izby Lekarskiej w Łodzi przy  ul. Czerwonej 3 odbędzie się XVII Ogólnopolska Biesiada Literacka. Początek o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy Autorów – Lekarzy z całej Polski do czynnego udziału w tej tradycyjnej imprezie, a Szanownych  Gości – miłośników żywego słowa zachęcamy do współbiesiadowania. Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów najpóźniej do 10 lutego 2017 r. wyłącznie w  formie elektronicznej na adres : biuro@oil.lodz.pl W zgłoszeniu należy podać swój adres pocztowy, mailowy oraz nr telefonu. Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3-5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza  krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy i ogłasza werdykt. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

Bezpośrednio po Biesiadzie, Kabaret Bąk działający przy OIL w Łodzi  zaprasza na swoją VIII już autorską premierę.
UWAGA !
Istnieje możliwość rezerwacji niezbyt drogich noclegów. Wszelkie informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu OIL pod  nr.  /42/ 683 17 01.

Z pozdrowieniem
Organizatorki

Barbara Szeffer-Marcinkowska
Maria Magdalena Człapińska

      

28 października 2016 r.

Protokół z posiedzenia Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Puls Słowa”z dnia 7.10 2016r.

protokol

25 września 2016 r.

Drodzy piszący lekarze, członkinie i członkowie UPPL. Przed nami kolejna, VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Przychodzi wena do lekarza” im. Profesora Andrzeja Szczeklika. Serdecznie zapraszam do udziału.
wena-2017-ogloszenie_205x280_screen

Prezes UPPL
Waldemar Hładki

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH ODDZIAŁ W KRAKOWIE
zaprasza na

AUKCJĘ

Będzie można nabyć na niej: wyklejankę Wisławy Szymborskiej, rękopis Piotra Skrzyneckiego, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Boya – Żeleńskiego, scenariusz Krystyny Jandy i wiele innych.

Dochody z licytacji części rękopisów zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Aukcja odbędzie się 22 października 2016 roku

w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, przy ul. Meiselsa 17 Kraków.

Początek licytacji o godzinie 11.00.

Rękopisy można zobaczyć na stronie: http://www.sppkrakow.pl/rekopisy/


W imieniu  ZLP i UPPL zapraszamy do udziału w 45. Warszawskiej Jesieni Poezji. Podczas Jesieni nie zabraknie  unijnego akcentu.

Z wielką przyjemnością polecamy czwartkowe spotkanie w Klubie Księgarza ul. Rynek Starego Miasta 22/24 o godzinie 16.00,  gdzie nasze wiersze czytane przez aktorkę Marię Gładkowską, w opracowaniu  muzycznym Waldemara Hładkiego zapewne nabiorą wyjątkowego wyrazu (plakat w załączeniu).

W godzinach wieczornych odbędzie się promocja antologii „Za trawą – Wszechświat”, gdzie zamieszczone zostały także wiersze poetów- lekarzy. Każdy z autorów otrzyma jeden egzemplarz książki.

W piątek wraz z poetami z ZLP i niezrzeszonymi czytać będziemy wiersze na warszawskiej Pradze (plakat w załączeniu).
W sobotę wiele literacko można zyskać podczas otwartych warsztatów literackich oraz w turnieju jednego wiersza.
W niedzielę podczas Estrady Nieznanego Poety w Auli Domu Literatury godzinach od 12.00- 15.00 każdy może wystąpić na scenie ze swoją poezją.

plakat-45-wjp-2plakat-jesien_czytanie-4-page-001    plakat-jesien-2-page-001

Koledzy którzy zechcieliby skorzystać z taniej bazy hotelowej (w miejscu spotkań) proszeni są o pilny kontakt z Majką Żywicką-Luckner,  tel. 604286 324 lub majkazywicka@wp.pl

Majka Żywicka-Luckner i Waldemar Hładki

16 lipca 2016 r.
Zapraszam wszystkich członków Unii Polskich Pisarzy Lekarzy na nasze jesienne sympozjum w Rytwianach na ziemi Świętokrzyskiej. Organizatorem sympozjum jest Maciej Zarębski. Otrzymaliście Państwo już zawiadomienia drogą elektroniczną i listowną. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Program sympozjum jest interesujący i bogaty, a miejsce spotkania wyjątkowe.

prezes UPPL
Waldemar Hładki

                     K O M U N I K A T    P R O G R A M O W Y 

   sympozjum lekarzy-pisarzy w Rytwianach 16-18 września 2016 r.

16 września (piątek)

– godz. 13.00–17.00  przyjazd do Eremu Złotego Lasu w Rytwianach (należy
z drogi  Staszów – Połaniec, skręcić na 5. km we wsi Rytwiany w lewo – po przejechaniu 3 km jesteśmy na miejscu)

– godz. 17.00 – 18.00 spotkanie z prezesem i sekretarzem NIL kol. kol.Maciejem Hamankiewiczem i Markiem Jodłowskim oraz prezesem ŚIL kol. Pawłem Baruchą

– godz. 18.15 –19.00 – obiadokolacja (w miejscu zakwaterowania)

– godz. 19.30 21.00 –  spotkanie nie tylko z historią i kulturą regionu
                      prof. Andrzej Tyszka – Bardziej pisarze niż lekarze –  w literaturze  polskiej
i światowej

                        Ks. Wiesław KowalewskiDzieje eremu kamedułów w Rytwianach

                        Maciej A. ZarębskiO dworach i pałacach Kielecczyzny, z szczególnym
uwzględnieniem regionu staszowskiego

– godz. 21.15 – (?) nocne integracyjne rozmowy przy klasztornym piwku

17 września (sobota)

godz. 8.00– 9.00  śniadanie (w miejscu zakwaterowania)

godz. 9.00 – 11 .00 Nadzwyczajny zjazd członków Unii – załatwienie  
                   sprawy wpisu do KRS, sprawy unijne, wręczenie legitymacji nowym
członkom  (serwis kawowy)

godz. 11.15–12.00 zwiedzanie Eremu Złotego Lasu (z przewodnikiem)

godz. 12.15–14.15 wycieczka (własnymi samochodami) na trasie
Rytwiany wieś (baszta zamkowa, pałac, zabudowania podworskie, stawy)
Sichów (dwór i biblioteka Sichowska) – Strzegom (drewniany kościół z XVI wieku
i spotkanie z księdzem poetą Krzysztofem Lechowiczem

– godz. 14.15–15.00 obiad (w miejscu zakwaterowania)

– godz. 15.30–18.00 – spotkanie z krytykiem dr Januszem Termerem         
                            (warsztaty literackie na bazie nadesłanych utworów).

– godz. 18.15–19.00 koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Waldemara
Hładkiego –
prezesa UPPL

– godz. 19.30–22.00  uroczysta kolacja przy ognisku i nocne rodaków rozmowy

18 września (niedziela)

– godz. 9.00 śniadanie

– godz. 10.30–11.30 msza w kościele rektoralnym (na miejscu)

–  godz. 11.30–13.00 – zebranie Zarządu UPPL,
spotkania w grupach i podgrupach, czas na spacer lub
kontemplację

–  godz. 13.00–14.00 – pożegnalny obiad

–  godz. 14.00 – początek wyjazdów, pożegnalne zdjęcia i

do zobaczenia na następnym sympozjum…

Koszt uczestnictwa 350 zł (do pokoju jednoosobowego dopłata 50 zł)

W/w kwotę  wpłacamy na konto ŚTR w BS. Samsonów nr 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001

Osoby, które dokonają wpłaty do 15 lipca 2016 otrzymają gratis trzy  książkowe wydawnictwa Biblioteki Świętokrzyskiej z lat 2010-2016. Wpłaty przyjmujemy jedynie do 31 sierpnia  br.

Uczestnicy Sympozjum proszeni są o przesłanie utworów (poezja – do 10 wierszy, proza –

opowiadanie, esej lub fragment powieści) na warsztaty literackie na adres organizatora

Za Komitet Organizacyjny Sympozjum

Maciej A. Zarębski (26-050 Zagnańsk ul Gajowa 15)

                                                             Tel. 602 467 948, mail maciej.zarebski@onet.eu

19 czerwca 2016 r.

30 CZERWCA zapr

25.06.2016 r

 

 

 

 

17 maja 2016 r.

I Ogólnopolski Konkurs
Poetycko – Literacki „Lekarze dzieciom”

Konkurs_poetycko_literackiKomisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Literacki „Lekarze dzieciom”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Pan dr n. med. Maciej Hamankiewicz oraz Prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Pan dr Janusz Spustek. Patronat medialny został objęty przez Radio Lublin, Gazetę Lekarską oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej Medicus.

Nadsyłanie prac do 31.08.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 30.09.2016 r.

Przeczytaj REGULAMIN KONKURSU»

Pliki do pobrania:

oficina_pdfRegulamin konkursu»

doc_rtfFormularz zgłoszeniowy -wersja edytowalna doc.»

oficina_pdfFormularz zgłoszeniowy – wersja pdf.»

Zachęcam wszystkich piszących lekarzy

Prezes UPPL
prof. Waldemar Hładki

 

20 kwietnia 2016 r.

UWAGA.

Informacja o kolejnej VII edycji Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Puls Słowa”. Zapraszamy w imieniu organizatorów do wzięcia udziału.

Maria Żywicka -Luckner i Waldemar Hładki

VII konkurs poetycki 2016

8 kwietnia 2016 r.

Wernisaż Jolanty Bulzak w Nowym Sączu

Wernisaż

24 marca 2016 r.

Uwaga !!!!!

Termin nadsyłania wierszy na konkurs „Leczymy Słowem” przedłużono do 16 kwietnia 2016 r. Regulamin poniżej.

19 stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE (przypomnienie)

Z okazji 150 rocznicy powstania Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy ogłasza ogólnopolski konkurs poetycki „Leczymy Słowem” dla lekarzy piszących wiersze. Współorganizatorami konkursu są Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas spektaklu poetycko-muzycznego w trakcie gali z okazji 150 rocznicy postania TLK, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016r. w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Poniżej regulamin konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce w pięciu egzemplarzach. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane.
 2. Do zestawu należę dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz godło.
 3. Wiersze należy nadesłać do 31 marca 2016r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zarząd Główny Unii Polskich Pisarzy Lekarzy ul. Krupnicza 11A w Krakowie (siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) z dopiskiem: konkurs poetycki „Leczymy Słowem”.
 4. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego przyzna trzy główne nagrody o łącznej wartości 3000 zł.
 5. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane podczas spektaklu poetycko-muzycznego w teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie.
 6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 7. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas gali i spektaklu poetycko muzycznego.

Prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Prof. Waldemar Hładki

19 grudnia 2015 r.

Koleżanki i Koledzy
Informuję z przyjemnością, że link do strony Internetowej UPPL znajduje się już na internetowej stronie głównej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Waldemar Hładki

7 grudnia 2015 r.

Koleżanki i Koledzy
Ważne ogłoszenie

                                             BIESIADA LITERACKA UPPL

          Uprzejmie informujemy, że XVI Ogólnopolska Biesiada Literacka odbędzie się – jak zwykle – w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3  dnia 4 marca   (piątek) 2016 r. Początek godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy Autorów-Lekarzy z całej Polski do czynnego udziału w tej tradycyjnej     imprezie, a Szanownych Gości – miłośników żywego słowa – zachęcamy do „współbiesiadowania”. Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory, proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów (wydruki w dwóch egzemplarzach formatu A-4) najpóźniej do 10 lutego 2016 r.
pod adresem:
OIL
93-005 Łódź ul. Czerwona 3 (z dopiskiem na kopercie – „Biesiada Literacka”), a także w formie elektronicznej na adres biuro@oil.lodz.pl
W zgłoszeniu należy podać swój aktualny adres pocztowy (ew. także mail) oraz numer telefonu kontaktowego.

Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3 do 5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

Bezpośrednio po Biesiadzie Kabaret OIL – BĄK zaprasza na swoją VII już, autorską premierę!                  

UWAGA!
Istnieje możliwość rezerwacji niezbyt drogich noclegów. Wszelkich informacji można zasięgnąć, telefonując do sekretariatu OIL pod nr 42/ 683 17 01

                                  Z pozdrowieniem
                                    organizatorki
                       Barbara  Szeffer-Marcinkowska
                       Maria Magdalena Człapińska
 

3 listopada 2015 r.
Drodzy Członkowie UPPL

Istnieje możliwość  bezpłatnej oceny  waszej twórczości przez krytyka. Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje wiersze i inne formy twórczości literackiej (do kilkunastu wierszy, fragmenty prozy) na adres mailowy Majki Żywickiej-Luckner (majkazywicka@wp.pl). Jeżeli autor nie chce ujawniać swoich personaliów krytykowi recenzja może być dokonana anonimowo. Zachęcam do skorzystania z takiej możliwości. Utwory i ich recenzje za zgodą autorów, z podaniem imienia i nazwiska autora lub anonimowo mogą być zamieszczone w zakładce „Słowo od krytyka”

Waldemar Hładki

 

16 października 2015r.

Drogie Koleżanki i Koledzy.
W dniu 11 października b.r. podczas 44 Warszawskiej Jesieni Poezji, w Domu Literatury odbyła się uroczystość  ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Laureatom tegorocznej, VI edycji Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej protokół z posiedzenia jury.

Waldemar Hładki

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKO-PROZATORSKIEGO
„PULS SŁOWA” dla lekarzy i lekarzy dentystów

Na posiedzeniu w dniu 26.08.2015 r.   jury VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKO-PROZATORSKIEGO „PULS SŁOWA” dla lekarzy i lekarzy dentystów w składzie:

Marek Wawrzkiewicz – przewodniczący

Andrzej Wołosewicz

Alina Chraboł-Sura

Maria Żywicka-Luckner Majka – sekretarz

po zapoznaniu się z 125 utworami poetyckimi i 24 utworami prozatorskimi postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w poezji

I nagroda – Piotr Piątek z Kołobrzegu – godło Drabinadonieba

II nagroda – Bolesław Sawicki z Łowicza – godło Łucja

III nagroda –Jerzy Andrzejczak z Łodzi – godło Claustrum

                                       wyróżnienia:

Bożena Klejny ze Skierniewic – godło Sygnet

Jan Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika – godło Ślepowron

w prozie

I nagroda – Stefan Trzos z Łodzi – godło Byk

II nagroda – Jacek Cieżkowicz z Wrocławia – godło Rocho Buras

III nagroda – Joanna Czajkowska – Ślasko z Konstantynowa Łódzkiego – godło Joanna Maria

wyróżnienia:

Magdalena Tyszkiewicz z Gdyni – godło Gospodyni

Jerzy Andrzejczak z Łodzi   – godło Yogi